Επικαιρότητα

Οι δικαιούχοι του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της πολιτικής για άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχει ετοιμάσει Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η προστασία της κύριας κατοικίας από τυχόν εκποίηση και διευθέτηση των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα.

Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι:

(α)     λήπτες κοινωνικών παροχών  οι οποίοι είχαν μη  εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021, και τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022, με εξασφάλιση την κύρια κατοικία αγοραίας αξίας μέχρι €250.000, καθώς και

(β)     όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι οποίοι αξιολογήθηκαν ή θα αξιολογηθούν ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι με αγοραία αξία κύριας κατοικίας μέχρι €350.000.

Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Σχέδιο, υπό την αίρεση τυχόν τελικών τροποποιήσεων που θα απαιτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της διαδικασίας προ κοινοποίησης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις παραμέτρους του Σχεδίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά του με τους κοινοτικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Μετά την λήψη έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Οικονομικών θα απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  

Η συμμετοχή όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων θα συνεισφέρει στην επιτυχία του Σχεδίου εφόσον έτσι δεν θα αποκλείεται κανένας δυνητικός δικαιούχος και θα αποτελεί έμπρακτη ένδειξη της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button