Υγεία

Νοσοκομεία φιλικά προς τα βρέφη

Με σύνθημα «Ενδυναμώνουμε τους γονείς – Διευκολύνουμε τον Θηλασμό», ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού Κύπρου, οι οποίες διήρκεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτώβρη και στόχο είχαν την προώθηση και την προστασία του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας.

Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι ο θηλασμός μπορεί να αποτελέσει την φυσική διατροφή των βρεφών σε μια χώρα, μόνο εάν γίνεται συλλογική προσπάθεια και εάν όλοι αντιληφθούν την αξία του για να μπορούν να τον προστατεύουν και να τον υποστηρίζουν. Ο θηλασμός ανήκει στην αρμοδιότητα της μητέρας και όταν αυτή υποστηρίζεται από τον πατέρα, τον σύντροφο, την οικογένεια, το εργασιακό περιβάλλον και την Πολιτεία, τότε αυτός βελτιώνεται.

Η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού, βασιζόμενη στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τονίζει ότι το μητρικό γάλα αποτελεί μοναδικό θησαυρό ζωής, υγείας και ευεξίας για το παιδί, τη μητέρα και την οικογένεια και είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας να μπορούν να θηλάζουν όλες οι μητέρες τα βρέφη τους, όπου και όποτε αυτά το έχουν ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους, για εφαρμογή πολιτικών και προώθηση δράσεων επαναφοράς του μητρικού θηλασμού ως του φυσιολογικού τρόπου αποκλειστικής διατροφής των βρεφών για τους πρώτους έξι μήνες ζωής και συνέχισής του μαζί με κατάλληλες, επαρκείς συμπληρωματικές τροφές, μέχρι τα δύο έτη ή και περισσότερο.

Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του προωθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Μητρικού Θηλασμού μέσα από την οποία πηγάζει η ανάγκη προώθησης της εφαρμογής της Φιλικής προς τα Βρέφη Πρωτοβουλίας και η δημιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα Φιλικά προς το Βρέφος Νοσοκομεία, εφαρμόζουν στη βάση οδηγιών του ΠΟΥ, πολιτικές και πρακτικές οι οποίες προστατεύουν, προάγουν και υποστηρίζουν τον μητρικό θηλασμό τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής της μητέρας στο νοσοκομείο όσο και μετά την έξοδό της.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button