Περιβάλλον

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον «Ερατοσθένη»

Το έργο Nostradamus, πρόσφατα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υπό τον συντονισμό του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης και σε συνεργασία με 15 εταίρους, στοχεύει στη μεταμόρφωση του γεωργικού τομέα, και όχι μόνο, μέσω βελτιωμένων και ενημερωμένων αποφάσεων από τους αγρότες τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork), την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Common Agricultural Policy) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα (European Strategy for Data), το έργο θα σχεδιάσει, αναπτύξει και αξιολογήσει μια κλιμακούμενη πλατφόρμα για τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές δεδομένων για την υποστήριξη διαφόρων γεωργικών εφαρμογών.

Αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και εθνικά πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων, το Nostradamus θα δημιουργήσει έναν αυτοματοποιημένο αγωγό για την απόκτηση, αποθήκευση και προεπεξεργασία δεδομένων. Πέντε Κύβοι Δεδομένων, ως τεχνολογίες αποθήκευσης/οργάνωσης/ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, θα ενσωματώσουν δορυφορικά δεδομένα και θα χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες για την ανάλυση αυτών.

Για να βελτιώσει την απόδοση της βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα μέσω μιας πολυ-παραγοντικής προσέγγισης, το Nostradamus θα αναπτύξει πολλαπλές ψηφιακές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για τους γεωργούς. Αυτές οι εφαρμογές θα χρησιμοποιούν τόσο λύσεις edge όσο και λύσεις cloud, καθώς και υβριδικούς συνδυασμούς, αξιοποιώντας τη δυναμική των Internet of Things (IoT) και δεδομένων Γήινης Παρατήρησης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των εφαρμογών ακόμη και σε περιοχές με αδύναμη συνδεσιμότητα.
Δείτε σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=poaHyzQ_d00
Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button