Υγεία

Νέα πτέρυγα στο μέλαθρο αγωνιστών ΕΟΚΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης τέλεσε σήμερα τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας Αποκατάστασης του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, στην Παλώδια. 

 

Στον χαιρετισμό του στα εγκαίνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «με πραγματικά ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση τέλεσης των εγκαινίων της νέας πτέρυγας Αποκατάστασης «Απόδημου Ελληνισμού», του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ. 

 

Μίας πτέρυγας, η οποία θα αναβαθμίσει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του Μελάθρου και θα συνδράμει τα μέγιστα σε έναν ζωτικής σημασίας τομέα της δημόσιας υγείας. 

 

Επιτρέψτε μου προ της όποιας άλλης αναφοράς, να συγχαρώ θερμά το παρόν και τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και το προσωπικό του Μελάθρου, για τη συνεχή ανάπτυξη του Ιδρύματος, αλλά και προσήλωσή τους σε πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόμουν στον οραματιστή του έργου, ένα όραμα που μπορεί να το χαίρεσαι αγαπητέ μου Ανδρέα (Αγγελόπουλος) σαν αποτέλεσμα της προσφοράς των αγωνιστών της ελευθερίας που συνεργαζόμενοι και με την πολιτεία έγινε κατορθωτό να το ολοκληρώσουν και όχι απλά να το ολοκληρώσουν αλλά να γίνει και ένα πρότυπο ίδρυμα προσφοράς στους συνάνθρωπους, πρώτα στους αγωνιστές της ελευθερίας και εν συνεχεία στο σύνολο.   

 

Ιδιαιτέρως θα ήθελα να συγχαρώ τους απόδημους συμπατριώτες μας, οι οποίοι, ως διαφαίνεται και από την τιμητική ονοματοδοσία της πτέρυγας, εκτιμώντας το πολυσύνθετο έργο που επιτελείται στο Μέλαθρο συνέβαλαν μέσα από τις γενναιόδωρες εισφορές τους, στην ανέγερση και λειτουργία του. 

 

Αναμφίβολα, το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, πέραν της Στέγης Ηλικιωμένων που διατηρεί, μίας υπερσύγχρονης μονάδας φροντίδας, νοσηλείας και αποθεραπείας, κατάφερε να ανταποκρίνεται με επάρκεια και επαγγελματισμό στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών που το επιλέγουν.  Στο πλαίσιο αυτό, οι υψηλές υπηρεσίες και το πολύπλευρο έργο του Μελάθρου, αυξάνοντας έτσι τη δυναμική του, αναγνωρίζονται ως σημαίνουσας συνεισφοράς στον τομέα της υγείας. 

 

Δεν είναι τυχαία η συνδρομή και συμβολή του κράτους, αλλά και μέσα στα πλαίσια της καθιέρωσης του ΓΕΣΥ, η ένταξη του Μελάθρου, έτσι ώστε όσοι έχουν ανάγκη νοσηλείας, θεραπείας, αποκατάστασης ιδιαίτερα, να τυγχάνουν ακριβώς της στοργής της πολιτείας μέσα από το ΓΕΣΥ. 

 

Δεν είναι τυχαία η συνεχής διεύρυνση της συνεργασίας του ιδρύματος με το Υπουργείο Υγείας, αλλά και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας στον τομέα της έρευνας, ως επίσης και η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς αυτό μεγάλα κέντρα του εξωτερικού που επιλέγουν τη συνεργασία με το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ. 

 

Ως πολιτεία, αξιοποιώντας και θέλοντας να ενισχύσουμε το εγνωσμένου κύρους έργο που επιτελείται στο Μέλαθρο, υποστηρίξαμε, υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ποικιλοτρόπως τις δραστηριότητες του.  Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η σύναψη σχετικών συμβάσεων Πολιτείας και Μελάθρου, για παραπομπή ασθενών, από τα κρατικά νοσηλευτήρια, με το Υπουργείο Υγείας να χρηματοδοτεί από το 2013, δεκάδες κλίνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραμονή ασθενών, με τις συνολικές δαπάνες μέχρι και το 2021 να ανέρχονται στα 22 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Την ίδια στιγμή, για την ίδια περίοδο, το Μέλαθρον έλαβε κρατική χορηγία συνολικού ύψους 550 χιλιάδων ευρώ, ενώ για την ανέγερση της νέας πτέρυγας που εγκαινιάζουμε σήμερα, δόθηκε επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια ύψους ενός εκατομμυρίου Ευρώ. 

 

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button