Οικονομία

Μονιμοποιούνται οι αγροπυροσβεστες

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρία υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διόρθωση του καθεστώτος απασχόλησης των εποχικών Αγροπυροσβεστών του Υπουργείου Εσωτερικών και εξομοίωση των ωφελημάτων τους με το τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.

Συγκεκριμένα, α)   ενέκρινε την αύξηση της απασχόλησης των 138 απασχολούμενων ωρομίσθιων Αγροπυροσβεστών του Υπουργείου Εσωτερικών από 11 σε 12 μήνες και τη σταδιακή ένταξή τους στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του Ταμείου Θήρας, στο πλαίσιο της μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις προς το Ταμείο Θήρας. Όσοι είναι ήδη αορίστου χρόνου θα ενταχθούν αναδρομικά στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του Ταμείου Θήρας από την 1.1.2020, ενώ οι υπόλοιποι όταν συμπληρώνουν 30 μήνες συνολικής, εκτός εάν, στο μεταξύ έχουν συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης.

β)        ενέκρινε την ένταξη των Αγροπυροσβεστών, από την ημερομηνία που θα καταστούν τακτικοί, στο Ταμείο Προνοίας του ΩΚΠ, με την προϋπόθεση, όμως ότι οποιοδήποτε κόστος αφορά τον εργοδότη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας.

γ)        ενέκρινε τη μεταφορά των πιστώσεων που προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020 που αφορούν την Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία, από τη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων στο κονδύλι που αφορά τη χορηγία προς το Ταμείο Θήρας – στα πλαίσια κατάθεσης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού – ρύθμιση η οποία θα ισχύει και για τους επόμενους προϋπολογισμούς. Το Ταμείο Θήρας, θα δημιουργήσει στον Προϋπολογισμό του 138 νέες θέσεις ωρομίσθιων Αγροπυροσβεστών Κλ. Ε6 για τοποθέτηση των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) ατόμων με όλα τα ωφελήματα και υποχρεώσεις του τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού.

δ)        ενέκρινε ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος του Αγροπυροσβέστη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ετήσια αθλητική δοκιμασία ή και άλλης μορφής αξιολόγηση, όπως κατά καιρούς συμφωνείται και με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φυσική τους κατάσταση η οποία θα τους επιτρέπει να επιλαμβάνονται των καθηκόντων της θέσης τους. Σε περίπτωση αποτυχίας τους στην αθλητική δοκιμασία, θα καταλαμβάνουν τακτική ωρομίσθια θέση Εργάτη Κλ. Ε4, στο Ταμείο Θήρας για εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button