Οικονομία

Μνημόνιο για ερευνητική κουλτούρα

Η εταιρεία Multimarine Services Ltd και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, βάζοντας έτσι θεμέλια για την αναβάθμιση της ποιότητας της τεχνολογίας, την απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας από τους φοιτητές του ΠΚ, καθώς και την καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας. Στη συμφωνηθείσα συνεργασία, περιλαμβάνονται οι τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο περιλαμβάνει:

1. Την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, τεχνολογιών και προϊόντων/υλικών.

2. Την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενων από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας.

3. Την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με άλλα αρμόδια επιστημονικά φόρα σε θέματα μηχανολογίας και άλλων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

4. Την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με από κοινού συμφωνία.

5. Την προσφορά πρακτικής εξάσκησης από την MMS σε φοιτητές/τριες του ΠΚ.

6. Τη συν-ανάπτυξη και χρήση εργαστηριακών υποδομών σε θέματα ρευστομηχανικής, παράκτιας και υπεράκτιας μηχανικής, κ.α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Multimarine Services Ρένος Φωκάς, εξέφρασε ικανοποίηση για την υποσχόμενη συνεργασία της εταιρείας του, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεχάρη τον Πρύτανη Τάσο Χριστοφίδη, ο οποίος προάγει τις συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και εκκολάπτει φοιτητές έτοιμους να αναλάβουν τα ηνία θέσεων εργασίας στην πραγματική οικονομία, με εμπειρογνωμοσύνη, δοκιμασμένες δεξιότητες, τεχνογνωσία και ταλέντο. Διαβεβαίωσε για την υλοποίηση της συμφωνίας σε μια νέα εποχή για τα δεδομένα της εταιρείας του και τις καινοτόμες ευκαιρίες που αναπτύσσει η Multimarine.

Ο Πρύτανης του ΠΚ Τάσος Χριστοφίδης εξήρε τη σημασία του εν λόγω μνημονίου, το οποίο όπως είπε, θα έχει όφελος στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, την εταιρεία Multimarine και την ίδια την κοινωνία. Ο κύριος Χριστοφίδης ανέφερε ότι το MOU, είναι μόνο η αφετηρία για περισσότερες και πιο δυναμικές συνέργειες στο μέλλον. Το Μνημόνιο συνεργασίας θα έχει ισχύ για 5 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσής του.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button