Πάφος

Μια πράσινη γέφυρα για το αεροδρόμιο

Την λύση της  «Πράσινης Γέφυρας»  για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων που έχουν προκύψει για το τμήμα του δρόμου Αεροδρομίου- Έζουζας προτείνει το ΕΒΕ Πάφου, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Μαρίνο Στυλιανού.

Ο κ. Στυλιανού ανέφερε πως το έργο αδικαιολόγητα έχει ανασταλεί “με προφάσεις” το οικονομικό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρόλο που ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συνεχιστεί ο δρόμος μέχρι το αεροδρόμιο Πάφου.

Αμφότερα τα εμπόδια καταρρίπτονται, συνέχισε, τόσο  με τις δικές τους εκτιμήσεις άλλα και άλλων εμπειρογνωμόνων τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και άλλων φορέων.

Οι πράσινες γέφυρες  συνέχισε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων απομόνωσης της γραμμικής υποδομής μεταφορών στην άγρια φύση, το τοπίο και την πρόσβαση.

Έχουν τη δυνατότητα της μείωσης του οπτικού αντίκτυπου της υποδομής μεταφορών διατηρώντας τη συνέχεια των σημαντικών χαρακτηριστικών τοπίου.  Επιπρόσθετα, συνέχισε, αυτές μπορούν να αποτελούν το σπίτι άγριας ζωής με τη δική του υποδομή μέσα από την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών σχεδιασμού και χαρακτηριστικών του υδάτινου στοιχείου, και αν γίνει σωστή διαχείριση, καθώς μπορούν να παρέχουν πόρους για ορισμένα είδη, συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου ανέφερε πως είναι πλέον ώριμος ο χρόνος και επιβάλλεται η δημιουργία τέτοιας οικογέφυρας και υποδομών, εκφράζοντας την ελπίδα όπως το  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,  μαζί και με άλλα αρμόδια τμήματα να εξετάσουν άμεσα την κατασκευή τέτοιων υποδομών ώστε το έργο να ξεκολλήσει και να προχωρήσει η άμεση υλοποίηση του.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button