Περιβάλλον

Μητρώο μελισσοκόμων

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, η αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων για την περίοδο 2022-2023 προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι και τη 18η Νοεμβρίου 2022. 

Σε όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320), το έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το 2022 (ΜΕΛ.04), καθώς και το έντυπο που αφορά στη συγκατάθεση των μελισσοκόμων για τη συλλογή, φύλαξη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι, που πιθανόν να μην λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της επαρχίας τους για συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έντυπα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da, στην ενότητα Σχέδια και Αιτήσεις /Τομέας Μελισσοκομίας. 

Τονίζεται ότι η 18η Νοεμβρίου 2022 ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών δηλώσεων. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button