Περιβάλλον

Μην σκοτώνεται τις μέλισσες

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών και ενόψει της ανθοφορίας των οπωροφόρων δέντρων, καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις ή άλλες καλλιέργειες, επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό ότι δεν επιτρέπονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας των καλλιεργειών.

Η συμμόρφωση με τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 καθώς επίσης και το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διάταγμα του 2018 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) αποτελεί υποχρέωση όλων των καλλιεργητών. Επιβάλλεται η προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πριν από την εφαρμογή του. Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.

Οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή τους ή/και το τηλέφωνό τους (προαιρετικά). Στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας Λ, ΛΕ, ΛΑ, Π, Α – Αριθμός Μελισσοκομικού Μητρώου – Αριθμός Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου: π.χ. Λ – 155 – 10.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση μελισσοκομείου για οποιοδήποτε λόγο από την περιοχή, οι επηρεαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο, αναφέροντας τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες ή στο μελισσοκομείο, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος των κυψελών.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button