Πολιτική

Μεταρρύθμιση ουσίας, όχι μόνο κατ’ όνομα

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπει την δημιουργία του Δήμου Ανατολικής Πάφου με την ενοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου με τις κοινότητες: Αγία Μαρινούδα, Αχέλεια, Κονιά και Τίμη. Τουλάχιστο πληθυσμιακά δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές προσδοκίες και οι στόχοι της μεταρρύθμισης. Προβαλλόταν σαν μείζον επιχείρημα, η δημιουργία μεγάλων οντοτήτων με κρίσιμη μάζα πληθυσμού για επίτευξη οικονομιών κλίμακας, γεγονός όμως που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, αφού η μόνη ουσιαστική αύξηση που παρατηρείται είναι η εδαφική.

Η Μεταρρύθμιση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να: α) Επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών, καλύτερες υπηρεσιακές δομές και νέες κοινωνικές υπηρεσίες και β) κτίσουν τις απαραίτητες συνεργασίες και συνεταιρισμούς για να υλοποιήσουν έργα υπερτοπικής σημασίας και να αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν. Η κρίσιμη μάζα και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται, επιτρέπουν την ύπαρξη των απαραίτητων δομών και του ειδικού προσωπικού που θα αναλάβει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την καινοτομία. —Οι πιο πάνω γραμμές αποτελούν τα ευχολόγια της Ένωσης Δήμων! Τα πάντα φυσικά θα κριθούν εκ του αποτελέσματος—.

Ποια είναι τα πληθυσμιακά δεδομένα σήμερα για τον νέο Δήμο Ανατολικής Πάφου; Ο Δήμος Γεροσκήπου σύμφωνα με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές διαθέτει 4808 ψηφοφόρους. Παράλληλα, οι τέσσερεις υπόλοιπες κοινότητες που θα συναποτελέσουν τον Δήμο Ανατολικής Πάφου διαθέτουν μαζί 2519 ψηφοφόρους. Στους πιο πάνω αριθμούς περιλαμβάνονται και οι εκτοπισθέντες. Συνολικά ο νέος Δήμος διαθέτει δηλαδή 7327 ψηφοφόρους. Αν θεωρήσουμε ότι οι μη ψηφοφόροι, τα παιδιά μέχρι 18 ετών, αποτελούν περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού, τότε ο συνολικός πληθυσμός ντόπιων κατοίκων του νέου Δήμου ανέρχεται στις (9)εννιά χιλιάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ο αριθμός των ξένων, ευρωπαίων και άλλων, αποτελεί περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού στην επαρχία της Πάφου και είναι το υψηλότερο ποσοστό παγκύπρια. Με αυτό το δεδομένο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στον Δήμο Ανατολικής Πάφου διαμένουν σήμερα περίπου 6(έξι) χιλιάδες ξένοι, συνολικά δηλαδή 15 (δεκαπέντε) χιλιάδες άνθρωποι.

Δεν πιστεύω ότι ο αριθμός 15 χιλιάδες αποτελεί «κρίσιμη μάζα πληθυσμού» που θα επιτύχει την αρχική επιδίωξη για δημιουργία «οικονομίας κλίμακας». Θεωρώ επίσης πως η μεγάλη γεωγραφική επέκταση δύσκολα μπορεί να μειώσει το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία βασικών έργων υποδομής που θα ενοποιήσουν σε πρώτο στάδιο τις βασικές υπηρεσίες που θα εξυπηρετήσουν τις 15 χιλιάδες των νέων δημοτών. Αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση να συγκρατηθεί το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Με απλά λόγια ο δημότης του νέου Δήμου περιμένει αναβαθμισμένες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος από ό,τι πληρώνει σήμερα. Σε αντίθετη περίπτωση το εγχείρημα της μεταρρύθμισης θα εξελιχτεί σε μπούμερανγκ για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αντώνης Τρακκίδης, Κίνηση Σωτηρία της Πάφου, Διορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γεροσκήπου.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button