Οικονομία

Μείωση εσόδων

Μείωση στα έσοδα και μικρή αύξηση στις δαπάνες παρατηρείται από τα στοιχεία για την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2024.

Σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας η υλοποίηση του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου του 2024 βρισκόταν στο 28%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 31% της τελευταίας δεκαετίας και το 29% την ίδια περίοδο του 2024. Σημειώνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης για τα έτη 2020-2021 οφειλόταν κυρίως στην εποχικότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους.

Σημαντική μείωση παρατηρείται στα έσοδα, η οποία αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εισροών από την έκδοση Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ), που είχε σημαντική επίδραση στα έσοδα του 2023.

Τα συνολικά έσοδα μέχρι το τέλος Μαΐου 2024 ανήλθαν σε 3,33 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% του προϋπολογισμένου ποσού για το έτος. Αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τα 4,10 δισεκατομμύρια ευρώ (42%) που είχαν εισπραχθεί κατά την ίδια περίοδο του 2023.

Όσον αφορά τα έσοδα, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,07 δις (4%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το Φ.Π.Α. κατά €0,03 δις (2024: €1,23 δις, 2023: €1,20 δις). Οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,19 δις (18%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων (2024: €1,07 δις, 2023: €0,87 δις). Μέχρι το τέλος Μαΐου, οι αναλήψεις δανείων ανήλθαν στα €0,03 δις (2023: €1,0 δις).

Αντίστοιχα, οι πραγματικές δαπάνες του κράτους για την ίδια περίοδο του 2024 ανήλθαν σε 3,69 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά την υλοποίηση των δαπανών οι δαπάνες για μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα αυξήθηκαν κατά 6%, από €1,20 δις το 2023 σε €1,27 δις το 2024. Η αποπληρωμή δανείων και τόκων έφτασε τα €0,53 δις, αυξημένη από τα €0,44 δις το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €0,08 δις, φτάνοντας τα €0,76 δις, με την αύξηση να οφείλεται στις αυξημένες παροχές κοινωνικής προνοίας και υγείας. Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €0,02 δις, φτάνοντας τα €0,64 δις, λόγω της αύξησης της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε λειτουργικές και άλλες δαπάνες παρατηρήθηκε μείωση κατά 14%, με τις δαπάνες να φτάνουν τα €0,32 δις, από €0,37 δις το 2023.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2024 παρουσιάζει αύξηση κατά 16% στα έσοδα, φτάνοντας τα 11,28 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με τα 9,77 δισεκατομμύρια ευρώ του 2023. Οι δαπάνες αναμένονται να αυξηθούν κατά 9%, από 12 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 σε 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των έμμεσων και άμεσων φόρων κατά €0,68 δις και €0,61 δις αντίστοιχα. Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποπληρωμών δανείων και τόκων και της μισθοδοσίας, συντάξεων και φιλοδωρημάτων κατά €0,77 δις και €0,35 δις αντίστοιχα.

Ελαφρώς αυξημένη η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών

———————————————–

Αυξημένη ήταν η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι τον Μάιο του 2024, σε σχέση με τις αναπτυξιακές δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι τον Μάιο, ανερχόταν στο 16%, ενώ το ποσοστό υλοποίησης για το 2024 ανέρχεται στο 18%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2023 ήταν 17%.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικές δαπάνες, συγχρηματοδοτήσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, κοινωνικές παροχές, καθώς και λοιπές δαπάνες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 41%, οι συγχρηματοδοτήσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις στο 25%, οι χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις στο 17%, οι κοινωνικές παροχές στο 10%, και οι λοιπές δαπάνες στο 7%.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2023 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αποτελούσαν το 36%, οι συγχρηματοδοτήσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις το 26%, οι χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις το 24%, οι κοινωνικές παροχές το 10%, και οι λοιπές δαπάνες το 4%.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button