Κύπρος

Μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Tα ανθρώπινα αποτελούν ορόσημο, καθώς περιλαμβάνουν τα αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οργάνωση νεολαίας Υouth Dynamics φιλοξενεί μεταξύ 13-21 Σεπτεμβρίου 2022, την διεθνή ανταλλαγή νέων ERASMUS+ με τίτλο «Μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 44 νέοι από Κύπρο, Ελλάδα, Εσθονία και Ουγγαρία. Οι στόχοι του σχεδίου θα επιτευχθούν, μόνο αν δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους, αν χειριστούμε τις αδυναμίες που προκλήθηκαν από την COVID-19 και αν εφαρμόσουμε τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αντιμετώπιση εδραιωμένων ανισοτήτων, αποκλεισμού και διακρίσεων. Η ανταλλαγή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους νέους για επαναβεβαίωση της σημασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανοικοδόμηση του κόσμου που επιθυμούμε, αλλά και της ανάγκης για παγκόσμια αλληλεγγύη και διασύνδεση. 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται «στην καρδιά» των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αφού δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η επίτευξη προόδου στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετη με την πρόοδο στους 17 Στόχους. Η τρέχουσα κρίση, λόγω της πανδημίας, επιδείνωσε τη φτώχεια, τις ανισότητες, τις διακρίσεις και άλλα κενά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά αυτών των κενών, ούτως ώστε να ανακάμψουμε σωστά και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, πιο ανθεκτικό, δίκαιο και αειφόρο. 

 

Στη διάρκεια της ανταλλαγής  θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά, ως σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης της συμμετοχικής δημοκρατίας και αντιμετώπισης του αποκλεισμού, καθώς και στη συμμετοχή τους στη χάραξη της πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button