Οικονομία

Μέτρα για ορθοστασία εργαζομένων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες, 15.11.2023, Νομοσχέδιο για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία μέσω του οποίου αναβαθμίζονται τα επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας για τους εργαζόμενους που εκτελούν εργασιακά καθήκοντα που προνοούν παρατεταμένη ορθοστασία.

Συγκεκριμένα, η τροποποιητική νομοθεσία προνοεί ότι σύμφωνα με τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων, στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο κάθε εργοδότης, προστίθεται η παράμετρος της αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά με την έκθεση των εργαζόμενων σε παρατεταμένη ορθοστασία και αναλόγως των συμπερασμάτων προκύπτει η υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μέσα από την παροχή καθισμάτων ή οργανωτικών μέτρων για ανάπαυση από την ορθοστασία.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση του άρθρου 27 της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που ετοίμασε και δημοσιοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για τα θέματα της ορθοστασίας σε χώρους εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έλαβε υπόψη τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξήγαγε το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τη διαβούλευση με τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button