Υγεία

Λύσεις για φαρμακοποιούς

Επιστολή του ΟΚΥπΥ που αφορά αποφάσεις του Οργανισμού όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού έδωσε στη δημοσιότητα η παγκύπρια συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ.

Στην επιστολή που στάληκε χθες σε συνέχεια των διαβουλεύσεων μεταξύ ΟΚυΠΥ και ΙΣΟΤΗΤΑΣ με στόχο την αναβολή των απεργιακών μέτρων στο φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αναφέρεται ότι ο Οργανισμός θα προβεί σε προσωρινή ανάθεση διοικητικών καθηκόντων Υπεύθυνου Φαρμακοποιού για το φαρμακείο στον Ανώτερο Φαρμακοποιό και υπεύθυνο φαρμακείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Στέλιο Καλλή ενώ έχει τροχιοδρομηθεί η πλήρωση της κενωθείσας θέσεης στου φαρμακείο του Νοσοκομείου Λεμεσού.

Ο κ. Καλλής θα αναλάβει υπό την εποπτεία του, εξίσου, τα νοσοκομειακά φαρμακεία Λεμεσού και Πάφου, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Φαρμακείου του Γ.Ν. Λεμεσού, μέσω των θεσπισμένων διαδικασιών και σχεδίων υπηρεσίας, αναφέρεται.

Θα διευθετηθεί, σημειώνεται, άμεσα συνάντηση μεταξύ του Οργανισμού, της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ και του Υπουργείου Υγείας / Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθεί η διαδικασία μόνιμης πλήρωσης της θέσης του υπεύθυνου φαρμακοποιού του Φαρμακείου του Γ.Ν. Λεμεσού, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας και τη σχετική νομοθεσία.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υπεύθυνου φαρμακοποιού συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση ιδιαίτερων αναγκών, όπως λόγω φόρτου εργασίας, αδειών ανάπαυσης, ασθενείας κ.λπ., και εφόσον προηγηθεί αξιολόγηση από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό και κριθεί ότι προκύπτει ανάγκη, δύναται να μετακινεί έναν φαρμακοποιό από τα αγροτικά κέντρα προς το φαρμακείο του Γ.Ν. Λεμεσού, για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Σε περίπτωση απουσίας ιατρικού λειτουργού σε κάποιο από τα αγροτικά κέντρα, ο υπεύθυνος φαρμακοποιός θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από τον φαρμακοποιό του κέντρου και, εφόσον αξιολογήσει τα δεδομένα, δύναται να προβαίνει σε μετακίνηση του φαρμακοποιού του κέντρου σε άλλο φαρμακείο, βάσει των αναγκών, δίδοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του φαρμακείου του Γ.Ν. Λεμεσού.

Προστίθεται πως το προσωπικό που απασχολείται ήδη στο φαρμακείο του Γ.Ν. Λεμεσού, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης ενίσχυσης από τα αγροτικά κέντρα όπως έχει ήδη διευθετηθεί μέχρι σήμερα, παραμένει σταθερό.

Ο Οργανισμός, σημειώνεται, θα προχωρήσει σε άμεση αγορά υπηρεσιών ενός Φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης, ο οποίος/α θα προστεθεί στο ανθρώπινο δυναμικό του φαρμακείου του Γ.Ν. Λεμεσού με άμεση ισχύ. Η διάρκεια της αγοράς υπηρεσιών θα είναι μέχρι το τέλος του έτους 2024 ή για το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται ώστε, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες του Οργανισμού, να εξασφαλίζεται ο συνολικός ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των 12 φαρμακοποιών για την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου του Γ.Ν. Λεμεσού.

Ο Οργανισμός έχει ήδη προβεί σε προκήρυξη μίας θέσης φαρμακοποιού, στις 28/06/2024. Με τη λήξη της προκήρυξης, στις 19/07/2024, ο Οργανισμός θα τροχοδρομήσει όλες τις δέουσες ενέργειες, βάσει των νενομισμένων διαδικασιών του, ώστε να πληρωθεί άμεσα η κενωθείσα θέση στο Φαρμακείο του Γ.Ν. Λεμεσού.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button