Περιβάλλον

Λιγότερα απόβλητα

Η Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων γιορτάζεται για πρώτη φορά στις 30 Μαρτίου 2023 και διοργανώνεται από κοινού από την UN Environment Programme (UNEP) και UN Human Settlements Programme (UN Habitat) και στοχεύει στην ενημέρωση της σημασίας για τα μηδενικά απόβλητα και στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Την ημέρα αυτή καλούμαστε να επανεξετάσουμε τις πρακτικές μας για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει να μειώσουμε τη χρήση των πόρων και των εκπομπών στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, καθώς αυτό αποτελεί καίριο παράγοντα στην αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης δηλαδή της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης.

Κάθε χρόνο παράγονται 2.24 δισεκατομμύρια τόνοι δημοτικών στερεών αποβλήτων και χωρίς δράση μέχρι το 2025 θα αυξηθούν στους 3.88 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως. Μέσω πολιτικών για καλύτερο σχεδιασμό, σαφείς οικονομικές ενδείξεις και ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μπορούμε να θέσουμε την ανθρωπότητα σε πορεία υγείας και ευημερίας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, εφαρμόζει την κυπριακή νομοθεσία, η οποία έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις Οδηγίες του πακέτου κυκλικής οικονομίας της ΕΕ, και τους Ευρωπαϊκούς στόχους για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων σε ποσοστό 55% μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035, καθώς και για σταδιακό περιορισμό της υγειονομικής ταφής στο 10% έως το 2035. Παράλληλα, βρίσκονται σε ισχύ κανονισμοί που ρυθμίζουν την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορα ρεύματα αποβλήτων, όπως απόβλητα συσκευασιών, χαρτιού μη συσκευασίας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και ελαστικών. Προς περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου αυτού, το 2023 ψηφίστηκαν κανονισμοί και για τα φαρμακευτικά απόβλητα οικιακής προέλευσης. Επίσης, το 2022 μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, μέσω της τροποποίησης του περί Αποβλήτων Νόμου, ενώ το 2023 τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση της διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησης.

Σημαντικό βήμα στη διαχείριση των αποβλήτων ήταν και η ψήφιση, τον Ιούλιο του 2022, των Κανονισμών για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι  οποίο προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετώ έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Δείτε Περισσότερα
Δείτε Επίσης
Close
Back to top button