Περιβάλλον

Κλειστή Περίοδος Αλιείας Μακρύπτερου Τόνου

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών  του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει τους επηρεαζόμενους αλιείς, αλλά και το ευρύ κοινό ότι κατ’ εφαρμογή των τεχνικών μέτρων που απορρέουν από υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών , προκειμένου να εφαρμοσθούν οι Συστάσεις 17-05 και 16-05, που αφορούν σε διαχειριστικά μέτρα για το μακρύπτερο τόνο και τον ξιφία της Μεσογείου αντίστοιχα, απαγορεύεται η αλιεία του είδους μακρύπτερος τόνος  στη Μεσόγειο, από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράβαση αναφορικά με την απαγόρευση αλιείας ή/και την εμπορία νωπών προϊόντων μακρύπτερου τόνου κατά την κλειστή περίοδο 1η Οκτωβρίου  έως 30η Νοεμβρίου 2019, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με το ΤΑΘΕ στο παγκύπριο τηλέφωνο επικοινωνίας 99 834357.

Οι χρονικές απαγορεύσεις αλιείας του μακρύπτερου τόνου αποτελούν ένα από τα διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των αποθεμάτων των μεγάλων πελαγικών στη Μεσόγειο.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close