Πάφος

Κενή θέση στο ΣΑΠΑ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Λειτουργού Πληροφορικής.

Οι αιτήσεις, ιδιόχειρα συμπληρωμένες από τους ενδιαφερόμενους, μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, Χαράλαμπου Μούσκου 11, 8010 Πάφος ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιότυπο υπ΄ αριθμό 26939294 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9/10/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη προθεσμία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, Χαράλαμπου Μούσκου 11, 8010 Πάφος, Τηλ. 26 818202 ή στην ιστοσελίδα www.sapa.org.cy.

 

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button