Οικονομία

Κενή θέση στο δήμο Πάφου

Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την αγορά υπηρεσιών Φροντιστή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου (και των εγκαταστάσεων γύρω από το γήπεδο) και του γηπέδου Futsal Μουττάλου για διάστημα δύο χρόνων και δυνατότητα ανανέωσης για έναν πρόσθετο χρόνο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους όρους του Διαγωνισμού, καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου.  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών Δήμου Πάφου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι τη Δευτέρα 6.12.2021 και ώρα. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση ¨ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ¨. 

Ο Δήμος θα κατακυρώσει τον Διαγωνισμό στον προσφοροδότη που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά στη βάση τεχνικών και οικονομικών βαθμολογικών κριτηρίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button