Οικονομία

Κενή θέση στον Κάθηκα

Το Κ.Σ Κάθηκα δέχεται αιτήσεις «Ειδικού Συνεργάτη» για το Κέντρο Πληροφόρησης Πτηνοπανίδας και Χερσαίας Χλωρίδας του Ακάμα στον Κάθηκα». 

To άτομο θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία, την προώθηση του Κέντρου και την ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς επίσης θα παρέχει στήριξη στη λειτουργία / γραμματειακές υπηρεσίες στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάθηκα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και απαραίτητα θα πρέπει να κατέχουν απαραίτητα απολυτήριο Λυκείου, πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας καθώς και γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σχετικό με τα Περιβαλλοντικά Θέματα και σχετική εμπειρία θα θεωρείτε επιπλέον προσόν. Η αμοιβή ανέρχεται μέχρι τα €1000 (χίλια ευρώ) ανά μήνα και ανάλογα με τα προσόντα, με την μορφή αγοράς υπηρεσιών και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Η διάρκεια της Σύμβασης προτείνεται για 12 μήνες με πιθανότητα ανανέωσης. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/01/2023 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email kskathikas@cytanet.com.cy Για περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ και τα καθήκοντα του «Ειδικού Συνεργάτη» παρακαλώ επικοινωνήστε στo τηλ. 26632449 και στο email kskathikas@cytanet.com.cy 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button