Επικαιρότητα

Και εγενετο φορέας πολιτισμού

Το δημοτικό συμβούλιο Πάφου πήρε την πολυαναμενόμενη απόφαση για την σύσταση και λειτουργία φορέα πολιτισμού .

Στην χθεσινοβραδινή συνεδρία της ολομέλειας που είχε ως  μοναδικό θέμα την σύσταση απο τον Δήμο Πάφου Φορέα / ιδρύματος με αποστολή την ανάπτυξη του Πολιτισμού στην Πόλη της Πάφου , έχει εγκριθεί από το σύνολο των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με την αρνητική ψήφο ενός  δημοτικού συμβούλου. Ο δημοτικός σύμβουλος Βάσος Δημητρίου παρουσίασε τις βασικότερες  πτυχές της σημαντικής αυτής απόφασης.

«Το Ίδρυμα θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου , Μή κερδοσκοπικού Σκοπού και περιορισμένης ευθύνης και χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Μέλη θα είναι μόνον ο Ιδιοκτήτης του που είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ θα διορίζει Διοικητικό Συμβούλιο που θα είναι επταμελές και πλην της τρέχουσας περιόδου η θητεία του θα είναι για 30 μήνες με την δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των μελών του μόνον για τρείς θητείες.

Τον Πρόεδρο θα τον διορίζει ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ενώ για τις άλλες θέσεις θα αποφασίζουν τα ίδια τα Μέλη του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα θα έχει Καλλιτεχνικό Διευθυντή με Συμβόλαιο ορισμένου χρόνου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν στην κατοχή του ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ο οποίος δεν θα χρεώνει ενοίκια στο Ίδρυμα.

Το Ίδρυμα θα έχει δικό του προϋπολογισμό , τα έσοδα του οποίου θα αποτελούνται από ετήσια χορηγία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ, από κρατική ενίσχυση για πολιτιστική παραγωγή, από εισφορές ιδιωτών, από τις διάφορες εκδηλώσεις ή και την εκμετάλλευση των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα του παραχωρηθούν από τον Δήμο Πάφου, ή και από διάφορα Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το Ίδρυμα δεν θα έχει το δικαίωμα σύναψης δανείων. Θα τεθεί πλαίσιο λειτουργίας για το δικαίωμα χρήσης και συντήρησης των κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.»

Ο Βάσος Δημητρίου σχολίασε ότι  η τελική μορφή του ιδρυτικού καταστατικού του συγκεκριμένου Φορέα θα απασχολήσει σύντομα το σώμα προκειμένου να  συζητηθούν σε βάθος αρκετά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εργασιακό προσωπικό που θα αποτελέσει τον  συγκεκριμένο Φορέα.

«Η Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕΚ με εποικοδομητικές προτάσεις και σε πνεύμα συνεργασίας με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ομάδες θα προσπαθήσει να υπερπηδηθούν τα οποιαδήποτε  προβλήματα για την επιτυχή κατάληξη της ομολογουμένως  καινοτόμου απόφασης του ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ για ίδρυση Ιδρύματος / Φορέα Πολιτισμού ώστε να εργασθεί αυτόνομα με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πόλη μας.»

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close