Πάφος

Καθαρισμός οικοπέδων και χωραφιών στην Έμπα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας μέσα στα πλαίσια  εκστρατείας καθαριότητας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και χωραφιών που βρίσκονται εντός των ορίων της κοινότητας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους τόσο από χόρτα όσο και από οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά το αργότερο μέχρι τις 14/05/2021.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,  ειδικό συνεργείο της Κοινότητας θα προβεί στον καθαρισμό όσων οικοπέδων και χωραφιών δεν έχουν καθαριστεί. Στην συνέχεια η Κοινότητα θα απαιτήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα, μη αποκλειομένων και των δικαστικών, από τους ιδιοκτήτες να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί για τον καθαρισμό των χόρτων ή άλλων άχρηστων υλικών που θα απομακρυνθούν.

  Επίσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: (α) Όσοι αδυνατούν να τα καθαρίσουν οι ίδιοι και επιθυμούν ο καθαρισμός να γίνει από ειδικό συνεργείο της Κοινότητας να ειδοποιήσουν σχετικά την Κοινότητα, όχι αργότερα από 07/05/2021.

(β)  Αν ο καθαρισμός, που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη, κριθεί ως μη ικανοποιητικός, συνεργείο της Κοινότητας θα προβεί σε συμπληρωματικό ή συνολικό καθαρισμό του χώρου και ο ιδιοκτήτης θα χρεωθεί τα ανάλογα έξοδα.

(γ) Η χρέωση θα γίνεται ανά οικόπεδο που καθαρίζεται από χόρτα. Ειδικά για τα οικιστικά τεμάχια θα ισχύει: για κάθε 520 τετραγωνικά μέτρα του τεμαχίου θα γίνεται χρέωση ενός οικοπέδου. Η χρέωση για τον καθαρισμό ενός οικοπέδου ή 520 τετραγωνικών μέτρων θα είναι €70.

(δ) Σε περίπτωση που υπάρχουν σε οικόπεδα ή τεμάχια εκτός από χόρτα, επιπρόσθετες ακαθαρσίες (άχρηστα υλικά) οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονται επιπρόσθετο ποσό (επιπλέον από τα €70 του καθαρισμού) ανάλογα με τα έξοδα του συνεργείου. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, έστω και αν οι ακαθαρσίες (άχρηστα υλικά) έχουν τοποθετηθεί/απορριφθεί από τρίτους.

Το κοινοτικό συμβούλιο Έμπας σημειώνει ότι η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να θεωρηθεί και ως προσωπική ειδοποίηση.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button