Οικονομία

Θέση εργασίας στο Γυμνάσιο Εμπας

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης Μαθητή/τριών στο Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Εμπας.

Το σχολείο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για την περίοδο από 21-01-2020 μέχρι 10-04-2020.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το Πανεπιστημιακό Πτυχίο καθώς και το Bιογραφικό Σημείωμά τους μέχρι τις 15-01-2020.

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα γίνει κατόπιν συνέντευξης των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη περίοδο, με ενδεχόμενη επιπρόσθετη επιχορήγηση από τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου.  Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα: 26923906 ή 26944724

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close