Οικονομία

Η ΣΕΚ για κορυφαία ζητήματα

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας, η επαναφορά της ΑΤΑ, ο εκσυγχρονισμός της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες Χώρες, όπως και η βελτίωση των αδυναμιών που προέκυψαν με την εισαγωγή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, είναι τα κορυφαία ζητήματα των επόμενων ημερών, αναφέρει σε ανακοίνωση η ΣΕΚ. 

Η ΣΕΚ αναφέρει πως θα είναι παρούσα στον διάλογο και με πειθώ και τεκμηρίωση, (μακριά από ακρότητες και άλλου είδους σκοπιμότητες), όπως σημειώνει, «αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, που προαναφέραμε, θα δώσει το στίγμα της και θα βάλει τη σφραγίδα της σ’ όλα τα επόμενα μεγάλα ζητήματα, υπό την απλή υποσημείωση και προϋπόθεση πως, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εργοδότες θα λειτουργήσουν με τιμιότητα, συνέπεια  και υψηλό αίσθημα ευθύνης». 

«Η προϊστορία της τριμερούς συνεργασίας (Κυβέρνηση, εργοδότες και συντεχνίες) αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για ένα γνήσιο, ανόθευτο, ποιοτικό και αποτελεσματικό διάλογο στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα», προσθέτει. 

Αναφέρει επίσης ότι υπήρξε διαχρονικά ποιοτική και ειλικρινής τριμερής συνεργασία και προσθέτει πως «Κυβέρνηση, εργοδότες και συντεχνίες με ανοικτό πνεύμα και καθαρό μυαλό αξιοποίησαν σωστά και ωφέλιμα το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, όπως αυτό καθορίζεται και λειτουργεί κυρίως στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα». 

Η ΣΕΚ αναφέρει πως ουσιαστικό μέρος αυτής της εξίσωσης υπήρξε και η ίδια, η οποία με τις γνώσεις και τις εμπειρίες της στην Κύπρο και στην υπόλοιπη ΕΕ, όπως προσθέτει, συνέβαλε στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 

«Αυτή την πορεία της διαβούλευσης, της συνεννόησης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του θεσμικού πλαισίου, η ΣΕΚ θα ακολουθήσει και τώρα», καταλήγει. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button