Υγεία

Η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των θανάτων που οφείλονται στην υπερβολική δόση ουσιών

Η μείωση της βλάβης αποτελεί ένα πυλώνα παρέμβασης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαχείριση του φαινομένου των εξαρτήσεων, απαραίτητο όπως και οι πυλώνες της πρόληψης, της θεραπείας, της κοινωνικής επανένταξης και της καταστολής.

Μάλιστα οι πολιτικές μείωσης της βλάβης θεωρούνται πλέον ως οι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποδοτικές από άποψη κόστους- αποτελεσματικότητας, με πολλαπλά ευεργετικά οφέλη τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία.

Στον πυλώνα μείωσης της βλάβης περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις, τα προγράμματα και οι πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι θάνατοι, η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, οι τραυματισμοί, η εγκληματικότητα κ.α.

Η Μείωση της βλάβης βασίζεται στο δεδομένο ότι κάποια άτομα μπορεί να μην είναι έτοιμα τη δεδομένη στιγμή να σταματήσουν τη χρήση ουσιών, οπόταν επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής αυτών των ανθρώπων παρέχοντας προγράμματα όπως τα προγράμματα φαρμακευτικής υποστήριξης, τα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών, οι παρεμβάσεις εκτός δομών και «δουλειάς στο δρόμο», η εκπαίδευση ομοτίμων, η πρόληψη/ διάγνωση/ θεραπεία νοσημάτων, η χορήγηση ναλοξόνης και η εκπαίδευση του ατόμου σε ασφαλέστερες πρακτικές χρήσης και σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), μέσα από την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 2020, έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια αρκετά βασικά, αλλά και καινοτόμα μέτρα μείωσης της βλάβης1. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εγρήγορσης για Υπερβολική Δόση (31 Αυγούστου), αξίζει να αναφερθούν τα μέτρα που προωθούνται από την ΑΑΕΚ για την πρόληψη των θανάτων που οφείλονται στην υπερβολική δόση ουσιών.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA, 2019) αναφορικά με τους θανάτους που οφείλονται στη χρήση ουσιών στην Ευρώπη, το 2017 στην ΕΕ σημειώθηκαν 8200 θάνατοι οι οποίοι οφείλονταν στη χρήση μίας ή πολλαπλών ουσιών· και στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ, κατά το 2018 έχουν καταγραφεί 12 θάνατοι οφειλόμενοι στην υπερβολική δόση.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου συντονίζει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παροχή ναλοξόνης (σε μορφή ρινικού σπρέι) σε χρήστες οπιοειδών που συμμετέχουν στα προγράμματα υποκατάστασης και μείωσης της βλάβης. Η παρέμβαση προϋποθέτει την εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα όπως την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στην υπερβολική χρήση, την αναγνώριση της υπερβολικής χρήσης, τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισης της υπερβολικής χρήσης, τις μεθόδους χορήγησης ναλοξόνης, τη χρονική περίοδο διάρκειας της αποτελεσματικότητας της ναλοξόνης, και τις βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών. Η ναλοξόνη είναι ανταγωνιστής και ανατρέπει την επίδραση των οπιοειδών στο σώμα, όπως είναι η αναπνευστική καταστολή, εντός μερικών λεπτών.

Στόχος της Αρχής είναι, με την νέα ενοποιημένη Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων που θα καλύπτει την περίοδο 2021- 2028, να αυξηθεί η προσβασιμότητα των χρηστών στο εν λόγω φάρμακο αλλά και να προωθηθεί η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας τους στη χορήγηση ναλοξόνης.

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου σε διεθνές επίπεδο απέδειξε ότι η ναλοξόνη σώζει ζωές. Κύριο μέλημα και βασική επιδίωξη της ΑΑΕΚ είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται και αυτές που απουσιάζουν και θα προωθηθούν στο μέλλον, να στηρίζουν τους ανθρώπους που κάνουν χρηση εξαρτησιογόνων ουσιών. Να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε προσέγγιση ακολουθείται, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύει τη Δημόσια Υγεία.

Με στόχο την κοινή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η ΑΑΕΚ θα προωθήσει στις επικοινωνίες της στα ΜΜΕ και ΜΚΔ και φέτος ολόκληρο τον μήνα Αύγουστο τις παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης, με αποκορύφωμα την εκστρατεία της για τις 31/8, την Διεθνή Ημέρα Εγρήγορσης για Υπερβολική Δόση.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button