Επικαιρότητα

Η θέση ΕΒΕ για Μαρίνα

Η μελέτη των δεδομένων της έκθεσης σκοπιμότητας που παρουσιάστηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους μελετητές και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων αν αυτό καθίστατο εφικτό, για το θέμα της Μαρίνας της Πάφου απασχόλησε συνεδρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΣΕΚΟ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το ΕΒΕ Πάφου κωδικοποίησε τις θέσεις και απόψεις του κατά την κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τη συμμετοχή του Προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Αντρέα Δημητριάδη και του Προέδρου της ΕΤΑΠ Κυριάκου Δρουσιώτη. 

Κατά τη συνεδρίαση της ΣΕΚΟ, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Γιώργος Μάης παίρνοντας το λόγο ξεκαθάρισε στους παρευρισκόμενους ότι σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε κατάληξη σε κοινά αποδεκτές θέσεις τότε το ΕΒΕ Πάφου, θα έστελνε στο Υφυπουργείο Τουρισμού τις δικές του απόψεις, όπως και έπραξε. 

Το ΕΒΕ Πάφου τόνισε, παρά το γεγονός ότι η μελέτη δεν τέθηκε στη διάθεση του, εξέτασε τα δεδομένα που είχε ενώπιον του βάση της παρουσίασης της τελικής έκθεσης σκοπιμότητας που ετοιμάστηκε από την κοινοπραξία Deloitte Cyprus και Triton Consulting Engineers για λογαριασμό του Υφυπουργείου Τουρισμού και κατέληξε, σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ότι δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται ανάπτυξη εντός της θαλάσσιας περιοχής, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες Μαρίνες της Κύπρου. 

Αυτό πρόσθεσε,  θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να διασαφηνιστεί στους όρους εντολής προς τον μελετητή που θα ετοιμάσει τα έντυπα της προσφοράς. 

Επισημάνθηκε επίσης πως όπως καταδεικνύεται και στην μελέτη επιβάλλεται η αύξηση του συντελεστή δόμησης στα 60.000 m2 με 65.000 m2 προκειμένου το έργο να είναι ελκυστικό στους επενδυτές και θα πρέπει να επιτραπεί στους επενδυτές εάν το επιλέξουν να ανεγείρουν ψηλά κτίρια, όπως έχει γίνει και σε άλλες Μαρίνες της Κύπρου.  

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η προσαρμογή με τις τάσεις της αγοράς και θα δοθεί η ευχέρεια δημιουργίας ανοικτών χώρων όπως mini Golf, γήπεδα αθλοπαιδιών, πλατειακών χώρων κ.α τα οποία θα προσδώσουν αξία στην ανάπτυξη. 

Προστίθεται ότι η υποχρέωση για εγγυητική επιστολή ή άλλη εξασφάλιση για την χρηματοδότηση θα πρέπει να αφορά μόνο το κόστος των λιμενικών έργων, όχι τις υπόλοιπες αναπτύξεις, αφού αυτό ήταν το πιο σημαντικό εμπόδιο για τους επενδυτές στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

Σε σχέση με την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, το ΕΒΕΠ εκτιμά ότι πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή. Οι επενδυτές, αναφέρεται, δεν πρέπει να περιορίζονται ή να υποχρεώνονται να δημιουργήσουν ξενοδοχειακή μονάδα με την κλασική έννοια του όρου αλλά να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ξενοδοχείου, ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας (condo Hotel), διαμερισμάτων πολυτελείας με διευκολύνσεις, ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων κλπ. 

Το θέμα της δημιουργίας των εγκαταστάσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων, με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην παρουσίαση για την έλλειψη επίδειξης ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές, θα μπορούσε επίσης να αφεθεί στην ευχέρεια του επενδυτή, ως προς τη χρήση. Να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιεί αυτές τις εγκαταστάσεις για την υποδοχή μεγάλων σκαφών αναψυχής (super yachts) ή/και κρουαζιερόπλοιων ή μόνο για ένα εκ των δύο ή και για κανένα από τα δύο. 

Την ίδια στιγμή θα πρέπει, συνεχίζει η ανακοίνωση, να συμπεριληφθεί πρόνοια ώστε η κατασκευή των υποδομών, σε περίπτωση που θα υπάρξει ως επιλογή από τους επενδυτές, να τύχουν επιχορήγησης από το κράτος και να παραχωρηθούν πρόσθετα κίνητρα προς τους επενδυτές για την κατασκευή των (π.χ πρόσθετος συντελεστής δόμησης 5000 m2) 

Η επιβάρυνση των επενδυτών για την εκμίσθωση της γης να περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος ανά έτος όπως καθορίζεται στη μελέτη και ένα μεταβλητό κόστος ποσοστού από 5% μέχρι 8% πάνω στις πωλήσεις οικιστικών μονάδων. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σημειώνει επίσης, ότι θα πρέπει να δοθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν οι εν δυνάμει επενδυτές. Το πλαίσιο και οι όροι θα πρέπει να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα να δημιουργεί τις συνθήκες που απαιτούνται για την προσέλκυση των επενδυτών. 

Οι ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες και η αβεβαιότητα που επικρατεί, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, δεν πρέπει να παραγνωριστούν, αναφέρεται. 

ΤΟ ΕΒΕ Πάφου θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι όροι και σαφέστατα κριτήρια αξιολόγησης που θα διευκολύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και όχι να την περιπλέκουν και να δίνουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και προσφυγών που ενδεχομένως να προκαλέσουν εμπλοκή στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής για την Επαρχία Πάφου.  

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button