Οικονομία

Η Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας πάνω απ’ όλα

Σε πιστοποιημένη εκπαίδευση, από την TUV Austria Cyprus, για τη σωστή εγκατάσταση, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων (σκαλωσιών) για την ασφαλή εργασία σε ύψη πέραν του 1.80 μέτρων παρακάθησαν πάνω από 20 μέλη του προσωπικού της Μ.Τ. Μetal Frame Houses στις 27 Μαΐου 2023.

Η συγκεκριμένη Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανέγερση (συναρμολόγηση) και την καθαίρεση (αποσυναρμολόγηση) κάθε είδους ή τύπου ικριώματος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εξέδρα εργασίας από εργαζόμενους σε τεχνικά έργα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις για διάφορες εργασίες (π.χ. σοβάτισμα-επίχρισμα, βαφή, τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων προσόψεων κ.λπ.). Ο εξεταστικός μηχανισμός στον οποίο εκπαιδεύτηκαν τα μέλη του προσωπικού της Μ.Τ. Μetal Frame Houses, αποτελείτo από θεωρητική και πρακτική εξέταση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονεμήθηκε στην Μ.Τ. Μetal Frame Houses και όλα τα μέλη του προσωπικού της που εκπαιδεύτηκαν, πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας. Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Η αρχιτέκτονας της Μ.Τ. Μetal Frame Houses, κ. Ζωή Πολυκάρπου, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει διαχρονικά μέγιστη προτεραιότητά της την ασφάλεια του προσωπικού της αλλά και όλων όσων εισέρχονται σε εργοτάξιά της. Όπως τόνισε η κ. Πολυκάρπου “Το ικρίωμα πρέπει να είναι ασφαλές, σταθερό και συμβατό με την κάθε οικοδομή στην οποία θα συναρμολογηθεί. Πρέπει, επίσης, να τηρεί ευρωπαϊκά πρώτυπα, τα οποία είναι χαραγμένα πάνω στον εξοπλισμό”. Η κ. Πολυκάρπου σημείωσε ότι η εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας είναι διαρκής και πάντοτε βασισμένη σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες.

Η M.T. Metal Frame Houses Ltd ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομών με ειδίκευση στις ανεγέρσεις σπιτιών και πολυκατοικιών με μεταλλικό σκελετό.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button