Πολιτική

Η απόφαση του προέδρου για λίστα Γιωρκάτζη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε να αναπέμψει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για επανεξέταση την απόφαση της Ολομέλειας του Σώματος ημερομηνίας 17/7/2020 για δημοσιοποίηση της λίστας Γιωρκάτζη.

Σε σημερινή απαντητική επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα «ως προς τη συμβατότητα της δημοσιοποίησής της με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο» και σημειώνει ότι «σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Απόφαση δεν αποτελεί απόφαση, η οποία δύναται να εκδοθεί δυνάμει του Άρθρου 52 του Συντάγματος, καθώς αποτελεί έκφραση πολιτικής βούλησης, η λήψη της οποίας δεν προβλέπεται από καμία συνταγματική διάταξη».

«Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στον όρο ‘απόφαση’ όπως αυτός συναντάται στο άρθρο 52 του Συντάγματος και συνεπώς είναι η θέση μου ότι δεν δύναται να εκδοθεί δυνάμει του Άρθρου 52 του Συντάγματος», αναφέρει.

Αναφέρει, επίσης, ότι «στην εν λόγω γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εγείρονται συνταγματικά ζητήματα τα οποία άπτονται της Προεδρίας της Συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων την 17.7.2020 αφού η ταυτόχρονη άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ενόσω ασκούσε το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με την ερμηνεία των Άρθρων 36.2 και 41 του Συντάγματος, καθώς και την Αρχή της Διάκρισης των εξουσιών».

«Τηρουμένων των πιο πάνω, προς το σκοπό αυτό, ασκώντας τις εξουσίες μου δυνάμει του Άρθρου 51.1 του Συντάγματος, αναπέμπω στη Βουλή των Αντιπροσώπων για επεναξέταση τους νόμους/αποφάσεις που ψηφίσθηκαν/εγκρίθηκαν κατά την 17/7//2020…» σημειώνει ο Πρόεδρος στην επιστολή του.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button