Επικαιρότητα

Ζωτικής σημασίας η διαχείριση του κυκλοφοριακού στον Δήμο Πάφου

Το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα τεράστιο, ζωτικό πρόβλημα για την πόλη της Πάφου, με σαφή επιρροή στην καθημερινότητα των κατοίκων και στην ποιότητα ζωής. Η δυστοκία στην διαχείριση του θέματος και οι παρεκκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό του κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης, εδραίωσαν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία εκκολάπτει κινδύνους για την ανθρώπινη ασφάλεια αλλά και την οικονομία της Πάφου. Είναι σαφές ότι πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις και να εφαρμοστούν με πολιτική συνέπεια και πειθαρχεία.

Η Πάφος είναι μια πόλη με πολλές δυνατότητες, δραστήρια κοινωνικά και οικονομικά, με σαφή προοπτική ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, η συνεχής αύξηση του πληθυσμού που ζεί, εργάζεται και επισκέπτεται την Πάφο, αυξάνει την κινητικότητα σε ένα περιορισμένο χώρο για την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυξανόμενα προβλήματα στην καθημερινότητα, όπως ατυχήματα και έλλειψη ασφάλειας, κυκλοφοριακή συμφόρηση, απώλεια παραγωγικού χρόνου, εκπομπή ρύπων, θόρυβος, οπτική ρύπανση.

Η επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος συνιστά θεμελιώδη αναγκαιότητα, αλλά και υποχρέωση έναντι των πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε θέσει 6 στόχους και 6 δέσμες μέτρων, τα οποία συναποτελούν προτεραιότητα στην πολιτική μας πρόταση, για να διαμορφώσουμε την Πάφο που θέλουμε.

1. Βελτίωση ποιότητα ζωής: Ο αστικός χώρος μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε οι άνθρωποι, να ζουν την καθημερινότητα, να διακινούνται με ασφάλεια, να απολαμβάνουν τον φυσικό χώρο, χωρίς εμπόδια. Θέλουμε οι κάτοικοι να βιώνουν την πόλη και την ανάπτυξη της με θετικό πρόσημο και χωρίς άστοχους περιορισμούς. Η δημιουργία συνθηκών για διευκόλυνση της κυκλοφορίας, με σεβασμό στο χρόνο διακίνησης και της ανάγκες βελτίωσης της προσβασιμότητας, είναι κριτήριο για μια πόλη που εκτιμά τους ανθρώπους της.

2. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: Το καθαρό περιβάλλον και η υγιής ζωή αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τον κάθε ένα και δεν μπορούν πλέον να αποτελούν συνθήματα. Το περιβάλλον, ο καθαρός αέρας και τα αποδεκτά επίπεδα θορύβου μέσα στην πόλη, αποτελούν βασικές απαιτήσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν, να εργάζονται και να απολαμβάνουν τον ελεύθερο τους χρόνο. Η ορθολογιστική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι πράξη ευθύνης για όλους σήμερα αλλά και τις επόμενες γενιές.

3. Οδική ασφάλεια: Ο περιορισμός των οδικών ατυχημάτων και η αύξηση ασφάλειας διακίνησης πεζών είναι παράγωγο του κυκλοφοριακού σχεδιασμού αλλά και της οδικής συνείδησης της πόλης. Θα εστιάσουμε και στα δύο, με μέτρα άμεσης εφαρμογής.

4. Προσβασιμότητα: Η προσβασιμότητα, ανεξαρτήτως προορισμού ή μέσου συνιστά αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού για μια βιώσιμη, ποιοτική πόλη. Μπορεί και πρέπει να αυξηθεί η προσβασιμότητα σε όλη την επικράτεια, με ενίσχυση των εναλλακτικών μέσων καθημερινής διακίνησης, πέραν του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενταχθούν στον σχεδιασμό της πόλης μέτρα που μειώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ομάδων του πληθυσμού. Έχει τεράστια κοινωνική αξία να δομηθούν συνθήκες διευκόλυνσης της διακίνησης ανηλίκων, ευπαθών ομάδων, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων, ομάδων που γι δεδομένους λόγους δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ως μέσο.

5. Οικονομική αποδοτικότητα: Η επίλυση του κυκλοφοριακού θα απελευθερώσει σημαντικές δυναμικές της πόλης, με σαφή οικονομικά οφέλη για τους ίδιους τους πολίτες και την Πάφο. Η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους διακίνησης σε διεύρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της Πάφου και σε ενίσχυση της ελκυστικότητας της ως τουριστικό προϊόν.

6. Τεχνολογία / Καινοτομία: Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων στον σχεδιασμό και η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι ουσιώδεις συνιστώσες για την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων διακίνησης και ανάπτυξης συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως μικρά λεωφορεία, κοινόχρηστα ποδήλατα, ηλεκτρικά οχήματα κ.α.

Για την επίτευξη των 6 στόχων που αφορούν στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, έχουμε προσδιορίσει 6 δέσμες μέτρων, οι οποίες αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας.

1. Συνεργασία και διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους πολιτειακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς: το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τους γειτονικούς Δήμους και Κοινότητες, εταιρείες λεωφορείων μεταφορών, τους πολίτες.

2. Ολοκλήρωση έργων στο οδικό δίκτυο, με κύρια προτεραιότητα την Ολοκλήρωση του περιμετρικού οδικού δικτύου για τον Δυτικό Παρακαμπτήριο.

3. Άμεσες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, με προτεραιότητα την γημιουργία νησίδων για επιλογή δεξιόστροφης πορείας.

4. Δημιουργία παράλληλων δρόμων στάθμευσης, σε σημεία που υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια.

5. Ανάπτυξη νέων κατασκευών για ασφαλή διακίνηση πεζών, με δημιουργία πεζογέφυρας στην Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου για εξυπηρέτηση των σχολείων, καθώς και βελτίωση της σύνδεσης του κέντρου πόλης με την Κάτω Πάφο.

6. Δημιουργία προσβάσεων διακίνησης για ΑΜΕΑ και άτομα με δυσκολίες διακίνησης, σε πεζοδρόμια, σχολεία και δημόσια κτήρια.

Η Πάφος βρίσκεται ενώπιον μίας επιλογής: Να παραμείνει έως έχει ή να γίνει καλύτερη; Οι δυναμικές της πόλης, οι δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών της Πάφου, η οικονομία της πόλης και ευρύτερης επικράτειας προσδιορίζουν την απάντηση. Η Πάφος θέλει και μπορεί να γίνει καλύτερη.

Εύρος Λοιζίδης

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πάφου

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button