Υγεία

Ερευνητικό έργο για την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει σε ένα καινοτόμο έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με τίτλο «COMFORTAGE – Prediction, Monitoring and Personalized Recommendations for Prevention and Relief of Dementia and Frailty» για την πρόβλεψη, την παρακολούθηση και την παροχή εξατομικευμένων συστάσεων για την πρόληψη και ανακούφιση από την άνοια και την αδυναμία.

Το εξαιρετικά φιλόδοξο αυτό έργο εντάσσεται κάτω από το Horizon Europe (πρόσκληση HORIZON-HLTH- 2023-STAYHLTH-01-01) και έχει διάρκεια 4 χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία 38 εταίρων με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το ΤΕΠΑΚ θα συνεργαστεί με πληθώρα ειδικών στον χώρο της υγείας (νευρολόγων, ψυχιάτρων, νευροψυχολόγων, νοσηλευτών, κλινικών μνήμης), τεχνικών εμπειρογνωμόνων (επιστημόνων δεδομένων, εμπειρογνωμόνων τεχνητής νοημοσύνης, ειδικών ρομποτικής), κοινωνικών επιστημόνων και Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για λύσεις πρόληψης, παρακολούθησης και διαχείρισης της εξέλιξης ασθενειών για ηλικιωμένους, όπως η άνοια και ασθενικότητα, με βάση μια ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Το πλαίσιο του έργου θα ενσωματώσει: (i) Ιατρικές/κλινικές καινοτομίες (π.χ. καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάλυση παραγόντων κινδύνου και εξατομικευμένη πρόβλεψη, ιατρικές συσκευές βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη, ολοκληρωμένες πηγές δεδομένων κλινικών στοιχείων που σχετίζονται με την ηλικία), (ii) Καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της Επιστήμης Δεδομένων (π.χ. επεξηγήσιμη και ασφαλής ΤΝ, σοβαρά παιχνίδια, ψηφιακά δίδυμα ασθενών, τεχνολογίες εικονικής υποστήριξης για αξιόπιστη, ακριβή, ασφαλή και εξατομικευμένη λήψη κλινικών αποφάσεων, (iii) Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (π.χ. έξυπνα σπίτια, ρομποτική) για τη διευκόλυνση και προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της υγείας και ευημερίας ασθενών και (iv) Κοινωνικές καινοτομίες για την προώθηση απόψεων και τη συνδημιουργία νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων λύσεων για την παροχή βοήθειας και την υποστήριξη της ομαλής κοινωνικής ένταξης και αλληλεπίδρασης των υπό μελέτη ατόμων.

Το έργο θα διευκολύνει την ενοποίηση, εναρμόνιση και διαχείριση μιας σειράς διαφορετικών πηγών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων βιοτραπεζών, επιδημιολογικών μελετών, ιατρικών αρχείων, μελετών διαχρονικής παρατήρησης, πραγματικών δεδομένων για ασθενείς, καθώς και εναλλακτικών δευτερευουσών πηγών δεδομένων, όπως αισθητήρες, φορητές συσκευές και κινητά, χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη δομή που ονομάζεται Ολιστικός Φάκελος Υγείας.

Η ομάδα του ΤΕΠΑΚ συντονίζεται από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Software Engineering and Intelligent Information Systems Research Lab) με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Σ. Ανδρέου, υποστηριζόμενο από το Εργαστήριο Ψηφιακής Υγείας (e-Health Lab) με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Ευθύβουλο Κυριάκου. Και τα δύο εργαστήρια ανήκουν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button