Πάφος

«Επιχειρείται η επιβολή της άποψης των περιβαλλοντικών ΜΚΟ»

Του Χαράλαμπου Αλεξάνδρου τέως διευθυντή τμήματος δασών

1. Σε σχέση με το άρθρο «Όνομα και επίθετο παρακαλούμε» της κας Χρυστάλλας Χατζηδημητρίου στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, ημερομηνίας 30 Μαρτίου, 2024, που αφορά το έργο της βελτίωσης του οδικού δικτύου του ΕΔΠ του Ακάμα αναφέρω ότι με σκοπό την ορθή ενημέρωση του κοινού και την αποκατάσταση της αλήθειας τα σχόλια και οι απόψεις μου, πλήρως τεκμηριωμένα καταγράφηκαν σε δεκασέλιδο Σημείωμα το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα με σχετική Ανακοίνωση στις 8 Ιανουαρίου, 2024. Επαναλαμβάνω κάποια βασικά σημεία.

(α) Το τι γίνεται και έχει προκαλέσει όχι μόνο σύγχυση, αλλά το χάος, είναι ότι ο καθένας κρίνει τα εκτελεσθέντα έργα, όχι αν είναι σύμφωνα με τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια όπως έχουν αδειοδοτηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή, αλλά σύμφωνα με τις δικές του απόψεις, το πως σκέφτεται την ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Αν όμως θέλουμε η συζήτηση μας, να είναι χρήσιμη και παραγωγική, πρέπει να ξεκαθαρίσει πως για τα δύο πιο κάτω ζητήματα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή συζήτηση:

i. το πρώτο ζήτημα είναι η μελέτη/σχεδιασμός για την ανάπτυξη του Πάρκου, και

ii. το δεύτερο ζήτημα, αν τα έργα όπως έχουν εκτελεστεί είναι σύμφωνα με τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια όπως έχουν αδειοδοτηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.

(β) Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, τίποτα μα τίποτα δεν έχει αποφασίσει από μόνο του το Τμήμα Δασών. Επαναλαμβάνω πως ο μηχανισμός για τη λήψη των αποφάσεων αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι, καλύτερος του δεν μπορεί να υπάρξει. Επαναλαμβάνω ότι, ο τελικός σχεδιασμός και τα κατασκευαστικά σχέδια έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(γ) Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα, επαναλαμβάνω κατηγορηματικά ότι τα εκτελεσθέντα έργα είναι σύμφωνα με τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια όπως έχουν αδειοδοτηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται και από τη σχετική Έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος που ετοιμάστηκε κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου στο τέλος Οκτωβρίου, 2023.

(δ) Επαναλαμβάνεται, πως για ένα θέμα το οποίο συζητείται για 40 και πλέον χρόνια και για το οποίο υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός με τον οποίο να συμφωνούν και να ικανοποιούνται πλήρως και στο 100% όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Έπρεπε να συγκεραστούν απόψεις και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αφού, ούτε το Τμήμα Δασών, ούτε εγώ ο ίδιος προσωπικά συμφωνούσα πλήρως και στο 100%. Αναφέρω δε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη διαφωνία μου

με την κατασκευή των Κόμβων στο Γερόνησο και στο Τζιόνι. Συμπερασματικά, επιχειρείται με τον τρόπο που επιχειρείται, εν μέσω των κατασκευαστικών εργασιών, η επιβολή μιας άποψης, αυτής των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, επί των άλλων απόψεων. Τούτο είναι ολοφάνερο από το ίδιο το γεγονός ότι, με την έγερση «θέματος» για τα εκτελούμενα έργα, τέθηκε αμέσως θέμα για επανασχεδιασμό όλων των έργων. Πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση για τους λόγους που θεωρούν καταστροφικό ένα σχεδιασμό για τον οποίο οι εξαντλητικές διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, κράτησαν πέντε χρόνια και οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, δηλαδή, του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα αναμένεται με ενδιαφέρον που θα βρεθεί η νέα ισορροπία του επανασχεδιασμού.

2. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω κάποιες από τις αναφορές και θέσεις του άρθρου.

(α) Η αναφορά της κας Χατζηδημητρίου «Γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, δρόμοι και εγκαταστάσεις μέσα στον Ακάμα και αειφορία δεν πάνε μαζί», δε με βρίσκει σύμφωνο. Η ταξινόμηση μιας περιοχής γίνεται για να συγκεκριμενοποιηθεί και για να είναι σαφής ο σκοπός της διαχείρισης της. Τα κρατικά δάση της περιοχής του Ακάμα έχουν κηρυχθεί σε Εθνικό Δασικό Πάρκο και δεν πρόκειται, λοιπόν, για περιοχή Παρθένας Φύσης. Σημειώνω ότι σε ένα Εθνικό Δασικό Πάρκο, η αποφυγή της ανεξέλεγκτης προσπέλασης και η ρύθμιση της διακίνησης των επισκεπτών, γίνεται μέσω της ρύθμισης του οδικού δικτύου. Περαιτέρω, η επιστήμη της Δασολογίας ίσως είναι η πρώτη επιστήμη που χρησιμοποίησε τον όρο της αειφορίας. Πέραν τούτων σημειώνεται ότι, βεβαίως και δίνονταν κατευθυντήριες γραμμές στους μελετητές, βεβαίως επίσης υπήρχαν προτάσεις τους οι οποίες δεν κρίθηκαν αποδεκτές και είχαν απορριφθεί. Τέλος, βεβαίως και θεωρώ τον υφιστάμενο σχεδιασμό ως κατάλληλο.

(β) Σε σχέση με την αναφορά «Είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος πως αφέθηκαν οι εργάτες, ή ένας επιβλέπων, να ανοίγουν δρόμους ……. Και ο Διευθυντής του Τμήματος που είχε την ευθύνη (ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών) δεν πήρε είδηση», έχω εξηγήσει πως άλλο ο σχεδιασμός και άλλο η εκτέλεση. Τονίζεται ότι, το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου Άπρου Ποταμού- Λάρας, τα 3,6 από τα 6,15Km, είναι δημόσιος δρόμος και σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, την ευθύνη δεν την έχει ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών. Σε ότι αφορά την εκτέλεση, όλοι ενεργούσαν σύμφωνα με τη Σύμβαση στην οποία παρεμπιπτόντως είχαν ενσωματωθεί και οι όροι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κανείς δεν μπορούσε να ενεργήσει εκτός της Σύμβασης, ενώ διασφαλίστηκε και η παρακολούθηση των εργασιών με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, στον όλο μηχανισμό, πέραν του συνηθισμένου προσωπικού και διαδικασιών, είχαν προστεθεί ο ορισμός Διευθυντή του Έργου, η Αγορά Υπηρεσιών Μηχανικού του Έργου, ο ορισμός δύο Λειτουργών του Τμήματος ως Επιθεωρητές Εργοταξίου, με καθημερινή παρουσία στο έργο ως επίσης η σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων στο χώρο του εργοταξίου, όχι μόνο με τον εργολάβο, αλλά με όλους τους ενδιαφερόμενους μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καλούνταν στις εν λόγω συσκέψεις ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για την υλοποίηση του Σχεδίου για την αειφόρο ανάπτυξη του ΕΔΠ του Ακάμα, με αντικειμενικό σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ήταν απών από τις περισσότερες συσκέψεις.

(γ) Η αναφορά της κας Χατζηδημητρίου «…. όλοι θυμόμαστε πως επέμενε πως όλα βαίνουν καλώς, παρασύροντας και τον τέως πολιτικό προϊστάμενο του στο «δεν τρέχει τίποτα»», είναι αβάσιμη και αστήρικτη. Κατά την ταπεινή μου άποψη η αναφορά αυτή εκθέτει τον ίδιο τον τέως πολιτικό προϊστάμενο μου.

(δ) Είναι η άποψη της κας Χατζηδημητρίου πως «Πλέον, όλοι παραδέχονται …». Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι «όλοι». Εν πάση δε περιπτώσει, η άποψη μου είναι διαφορετική. Δεν είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ίδια άποψη με την κα Χατζηδημητρίου.

(ε) Όσο για την αναφορά «Στην πραγματικότητα οι πολίτες απαιτούμε να υποδειχτούν οι υπεύθυνοι για τα καταστροφικά έργα, καθώς και τα κίνητρα τους. Είναι .…, είναι κάτι άλλο;» η απάντηση είναι απλή. Δεν υπάρχουν καταστροφικά έργα για να υπάρχουν υπεύθυνοι και «κίνητρα». Τη δύναμη μου για τον ασυνήθιστο ζήλο, την αφοσίωση και τις ατέλειωτες ώρες εργασίας την αντλούσα μόνο από την αγάπη μου για τα δάση, το Τμήμα και τη δουλειά μου. Επίσης, θυμίζω ότι, εγώ ο ίδιος προσωπικά είχα ζητήσει την παρέμβαση τόσο του Γενικού Εισαγγελέα όσο και του Γενικού Ελεγκτή. Τέλος, έχοντας υπόψη και την Έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος στο τέλος Οκτωβρίου, 2023 για την οποία έγινε αναφορά και πιο πάνω, επιθυμώ και εγώ να μάθω, αν είναι για κάτι άλλο που εγέρθηκε «θέμα».

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button