Επικαιρότητα

Επιτέλους τελειώνει μετα από δέκα χρόνια

Φως άρχισε να φαίνεται σε σχέση με την γέφυρα που θα ενώνει τις βιομηχανικές περιοχές Μεσογης- Τρεμιθουσας. Το αρμόδιο υπουργείο έχει περιλάβει κονδύλι στον νέο προϋπολογισμό για να ολοκληρωθεί η γέφυρα.

Περισσότερα από  δέκα χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την αποτυχημένη απόπειρα σύνδεσης των βιομηχανικών περιοχών Μεσογης και Τρεμιθουσας με μια μικρή γέφυρα που θα ενώνει τις δυο περιοχές. Τις δυο περιοχές χωρίζει ένα ρυάκι και η μεταξύ τους σύνδεση σήμερα είναι χρονοβόρα και προβληματική αφού χρειάζεται να γίνει μεγάλη παράκαμψη.

Το έργο που θεωρείται πολύ σημαντικό ξεκίνησε το 2012 αλλά σταμάτησε σχεδόν αμέσως αφού κατά την εκσκαφή των ακροβάθρων της γέφυρας βρέθηκαν μπάζα και ακατάλληλα υλικά στο επίπεδο θεμελίωσης.

Η ιστορία του έργου ξεκινά την προηγούμενη δεκαετία. Αν και οι εργασίες ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2012 ,  τον Οκτώβριο του 2012 το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε προσωρινά, αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες λόγω απρόβλεπτων εδαφικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, κατά την εκσκαφή των ακροβάθρων της γέφυρας βρέθηκαν μπάζα και ακατάλληλα υλικά στο επίπεδο θεμελίωσης, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η αναθεώρηση και η ετοιμασία νέας μελέτης της θεμελίωσης των ακροβάθρων και έλεγχος της θεμελίωσης των μεσοβάθρων.

Λόγω του ότι το έργο βρισκόταν υπό κατασκευή και τυχόν αναστολή του ενδεχομένως θα απαιτούσε αποζημίωση στον εργολάβο, το  αρμόδιο τμήμα κάλυψε το κόστος της τροποποιητικής μελέτης. Στην συνέχεια το Τμήμα Δημοσίων Έργων κατέβαλε προσπάθειες για τροποποίηση του Συμβολαίου και συνέχιση του έργου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω άρνησης του εργολάβου να συνεχίσει και ως εκ τούτου τέθηκε σε εφαρμογή το άρθρο 66 των όρων του Συμβολαίου που προβλέπει τον τερματισμό του.

Τελικά το θέμα τερματισμού του Συμβολαίου και των απαιτήσεων του εργολάβου εξετάσθηκε από την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία αποφάσισε να πληρωθεί στον εργολάβο αποζημίωση στα πλαίσια φιλικού διακανονισμού για πλήρη και τελική διευθέτηση.

Τέλος του 2013 πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ του Υπουργείου βιομηχανίας  και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, για εξέταση, μεταξύ άλλων, του θέματος της ετοιμασίας νέων εγγράφων για επαναπροκήρυξη προσφορών για εκτέλεση του έργου, όμως η προώθηση του έργου δεν κατέστη δυνατή λόγω της μη εξασφάλισης πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου. Τώρα επιτέλους βγήκαν σε προσφορές.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button