Περιβάλλον

Ενίσχυση σε ψαράδες

Παραχώρηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας σε επαγγελματίες αλιείς, ύψους  €167,481 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος από ζημιές που προκαλούνται από δελφίνια, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια στήριξης του αλιευτικού τομέα.

Η οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας αφορά σε ζημιές που προκλήθηκαν κατά την περίοδο 1/1/2022-31/12/2022.   

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι αλιείς παράκτιας και πολυδύναμης αλιείας, των οποίων η άδεια είναι σε ισχύ το 2022 και το 2023 και έχουν εργαστεί τουλάχιστον 35 ημέρες εργασίας, με 300 τουλάχιστον κιλά αλιεύματος κατά το 2022.

Σημειώνεται ότι ζημιές που προκαλούνται από τα δελφίνια στα δίκτυα και στο αλίευμα των αλιέων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι αλιείς. Τα δελφίνια είναι προστατευόμενα είδη, τα οποία στην προσπάθεια τους να βρουν τροφή επιτίθενται στα δίκτυα των αλιέων, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό τους και τις πλείστες φορές τον θάνατό τους. Ως αποτέλεσμα, ο πληθυσμός των δελφινιών δέχεται πιέσεις και παρουσιάζει σημαντική μείωση.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button