Οικονομία

Εκστρατεία για παράνομη εργοδότηση

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης βασικών εργασιακών νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε σφαγεία.

1.     Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 2 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 10 εργοδότες. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 109. (94 άντρες και 15 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 12 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 6 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 91 αλλοδαποί τρίτων χωρών.

2.     Όλοι οι εργαζόμενοι που εντοπίστηκαν ήταν δηλωμένοι στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν εκδόθηκε καμία ειδοποίηση διαπίστωσης παράβασης.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button