Υγεία

Εκποιείται πεπαλαιωμένος εξοπλισμός

Με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής ο ΟΚΥπΥ, μετά από εσωτερική διαδικασία εντοπισμού, καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης μη χρησιμοποιήσιμων και πεπαλαιωμένων ειδών που παρουσίασε και που κληρονόμησε ο οργανισμός με την ίδρυσή του, θα προβεί σε εκποίηση (πλειστηριασμό) των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του.

Η εκποίηση του εξοπλισμού θα είναι προς το συμφέρον των νοσηλευτηρίων και θα δώσει οικονομικές επιλογές σε όσους έχουν ανάγκη από τέτοιο εξοπλισμό. Ήδη ο ΟΚΥπΥ διεξήγαγε δημόσιο διαγωνισμό για εξεύρεση παροχέα-πλειστηριοδότη για να μπορέσει νόμιμα και βάση της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του, σε εκποίηση του.

Πρόκειται για εξοπλισμό απηρχαιωμένο και μη χρησιμοποιήσιμο σήμερα για τα κρατικά μας νοσηλευτήρια που έχει συσσωρευθεί, όχι μόνο στους αποθηκευτικούς τους χώρους αλλά και σε άλλους ζωτικούς χώρους στερώντας την αξιοποίηση των χώρων αυτών.

Ο τεράστιος και μη διαχειρίσιμος εξοπλισμός αποτελείται από καρέκλες, κλίνες, τροχοκαθίσματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στρώματα, ραφιέρες, συρταριέρες και άλλα είδη. Με την εκποίηση θα αξιοποιηθούν σωστά οι αποθηκευτικοί χώροι που τώρα είναι υπερπλήρεις, θα αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας σε όλους τους χώρους των νοσηλευτηρίων και θα μειωθεί η περιβαλλοντική ρύπανση και ακαλαισθησία-αταξία που υπάρχει αυτή την στιγμή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξαρχής στήριξε την εκποίηση θεωρώντας μάλιστα ότι με την εκποίηση του πεπαλαιωμένου και μη χρησιμοποιήσιμου εξοπλισμούς που η συσσώρευση του προκάλεσε αλυσιδωτές συνέπειες στην λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων θα επουλώσει μερικώς το πλήγμα στη φήμη και εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον Οργανισμό του ΟΚΥπΥ.

Χαράλαμπος Πάζαρος

Βουλευτής ΔΗΣΥ Πάφου

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button