Πάφος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Πάφο

Ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Cross Culture International Foundation Cyprus – CCIF Cyprus διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης και ενίσχυσης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες, το σεμινάριο στοχεύει στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω μιας παιδαγωγικής προσέγγισης την οποία μπορούν να εφαρμόσουν για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μαθήματος και αύξηση της εμπλοκής των μαθητών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 στις 10:00 στην αγγλική.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1: Κινητικότητα | Σχολική Εκπαίδευση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργαζόμενους του τομέα νεολαίας (youth workers), εθελοντές και φοιτητές. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει πρακτικά εργαστήρια, σεμινάρια, δραστηριότητες έρευνας και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους. Όλες οι δράσεις του σεμιναρίου βασίζονται σε μια προσέγγιση πρακτικής εφαρμογής της γνώσης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ) ο οποίος, ως Εθνικό Σημείο Επαφής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες(CERV)» στην Κύπρο, θα παρουσιάσει τους στόχους και τις προτεραιότητες των δυο προγραμμάτων καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Cross Culture International Foundation Cyprus – CCIF Cyprus που ιδρύθηκε το 2016 επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, στις πράσινες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας, στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ο οργανισμός προωθεί την χωρίς αποκλεισμούς δια βίου εκπαίδευση για νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες όπως οι άνεργοι, τα άτομα που είναι εκτός εκπαίδευσης, οι πρόσφυγες, οι αιτητές ασύλου και οι μετανάστες. Ο CCIF Cyprus παρέχει υποστήριξη σε μη προνομιούχους νέους, ενισχύοντας την κοινωνική τους ένταξη και αυτονομία μέσω εργαστηρίων ανάπτυξης των γλωσσικών, ψηφιακών και δημιουργικών δεξιοτήτων τους. Η αποστολή του οργανισμού περιλαμβάνει και την παροχή στήριξης Ο Οργανισμός είναι κάτοχος του σήματος ποιότητας ESC Quality Label Erasmus+ Accreditation (στον τομέα της νεολαίας) και περιφερειακός συντονιστής του προγράμματος ICC του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό πολιτικών ένταξης.

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ) έχει ως στόχο την προώθηση και διάδοση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη συμβολή με κάθε πρόσφορο δυνατό τρόπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική δικτύωση. Ο Οργανισμός έχει επίσης την ευθύνη για τη διαχείριση των εθνικών σημείων επαφής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα του Πολιτισμού «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV). Παράλληλα, οι κυριότεροι σκοποί της ίδρυσης του είναι η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων για τους τομείς του πολιτισμού από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διαρκούς στήριξης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των καλλιτεχνών και των φορέων της σύγχρονης δημιουργίας στην Κύπρο.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button