Περιβάλλον

Εκπαίδευση δασοπυροσβεστών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Επαγγελματική κατάρτιση στη δασοπυρόσβεση».

Η εκπαίδευση θα γίνει σε ομάδες των 15 ατόμων στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου στον Πρόδρομο, ή σε άλλες  εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασών που θα οριστούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την περίοδο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας έξι (6) εργάσιμων ημερών εκ των οποίων οι πέντε (5) ημέρες θα είναι θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση και η μια (1) ημέρα για εξετάσεις (θεωρία και πρακτική). Οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι καθημερινά από 8:15 μέχρι 14:45. Το κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση για κάθε υποψήφιο θα είναι €100,00 και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα διαμονής και διατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2021. Αιτήσεις μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/forest ή στους κατά τόπους Δασικούς Σταθμούς.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button