Επικαιρότητα

Εθνικό πρότυπο για το Φυτιώτικο Υφαντό

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της ΕΤΑΠ Πάφου για προστασία, ανάδειξη και προώθηση του Φυτιώτικου υφαντού και μετά από κοινό αίτημα της ΕΤΑΠ, της Κοινότητας Φύτης, και του ιδρύματος Λαόνα έχει πρόσφατα συγκληθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Tυποποίησης και συσταθεί εθνική επιτροπή για να ασχοληθεί με την τυποποίηση του Φυτιώτικου Υφαντού.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε προχθές 9 Ιανουαρίου 2020 στην Λευκωσία και μεταξύ άλλων εξετάστηκαν θέματα λειτουργίας της επιτροπής, εκλογή προέδρου, τα επόμενα βήματα και ο προγραμματισμός για το 2020.

Την εθνική επιτροπή απαρτίζουν διάφοροι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, η ΕΤΑΠ Πάφου, Κοινότητα Φύτης, ίδρυμα Λαόνα, Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, η Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – UNESCO, και ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Η Τυποποίηση του Φυτιώτικου Υφαντού αναμένεται να συμβάλει μεταξύ άλλων στην διατήρηση και προστασία του αυθεντικού υφαντού, στην διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μέσω μιας κοινής εμπορικής γλώσσας, στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, αύξηση του εμπορικού κέρδους, στην διασφάλιση του καταναλωτή και άλλα.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί έμπρακτα στην προστασία, ανάδειξη και προώθηση του Φυτιώτικου υφαντού και σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Φύτης και το Ίδρυμα Λαόνα έχει διεκπεραιώσει σωρεία δράσεων.

Απώτερος στόχος της ΕΤΑΠ είναι να περιληφθεί τα επόμενα χρόνια το Φυτιώτικο Υφαντό στον Παγκόσμιο κατάλογο άυλης πολιτιστική κληρονομίας UNESCO αλλά και με το πέρας της διαδικασίας Τυποποίησης, το Φυτιώτικο Υφαντό μέσω του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης να ενταχθεί σε ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Η ΕΤΑΠ διαβεβαιώνει ότι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα πράξει το μέγιστο, με σκοπό να συμβάλει στην περαιτέρω διατήρηση, προβολή και ανάδειξη της σημαντικής αυτής κληρονομιάς.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close