Περιβάλλον

Εθνικό πλάνο υδατικών έργων

Το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων ενέκρινε, στη σημερινή συνεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων μετά από σχετική πρόταση που κατέθεσα. Πρόκειται για ένα πλάνο που καταρτίζεται για πρώτη φορά, κατόπιν σχετικής πρότασης που ετοίμασε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), και σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναλαμβάνει τον συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Πλάνου.

Με το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο επιτυγχάνεται:
• Σωστή προτεραιοποίηση έργων στη βάση τεκμηριωμένων αναγκών
• Καλύτερη διάθεση των υδάτινων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πλαίσιο ορθολογιστικής δημοσιονομικής διαχείρισης
• Παγκύπρια κατανομή κάλυψης αναγκών
• Καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος κατασκευής αποχετευτικών συστημάτων

Το εθνικό πλάνο καταγράφει σε σειρά προτεραιότητας τα υδατικά έργα του ΤΑΥ και άλλων φορέων αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού €1,17 δις.

Τα έργα πρώτης προτεραιότητας είναι υπό κατασκευή και αριθμούνται σε 33 υδατικά έργα υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων (προς συμμόρφωση των δεσμεύσεών μας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα λύματα), ανακτημένου νερού και άρδευσης, εκτιμημένης αξίας €721,8 εκατ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης το διάστημα 2024-2029.

Υπό αξιολόγηση είναι άλλα 60 έργα εκτιμημένης αξίας €445,5 εκατ. με ορίζοντα έναρξης και ολοκλήρωσης το 2025 και 2030 αντίστοιχα.

Μέσα από το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων υλοποιούμε σχετικούς στόχους του προγράμματος διακυβέρνησης για την επάρκεια του νερού και την αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και βάζουμε τα θεμέλια για την εδραίωση μίας μακροχρόνιας κυβερνητικής υδατικής πολιτικής που ενδυναμώνει τη διαχείριση των υδάτων και λυμάτων».

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button