Οικονομία

Εβδομάδα ασφάλειας και υγείας 18 με 22 Οκτωβρίου

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), πραγματοποιεί διαφωτιστική εκστρατεία, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021.

Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και γενικότερα των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Κύριο μέλημα της εκστρατείας, αλλά και μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σημερινής εποχής, είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων.

H ορθή διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων, διασφαλίζεται μέσα από την εκτίμηση τους ανά χώρο και θέση εργασίας, ώστε να προκύψουν τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε εργαζόμενο. Η ενίσχυση της εμπλοκής των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και υγείας μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης και της υγιούς επικοινωνίας μεταξύ της διεύθυνσης και του εργατικού δυναμικού, αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα προωθηθούν μεταξύ άλλων και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής εκστρατείας 2020-2022 που διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την καταπόνηση».

Η Ευρωπαϊκή εκστρατεία προωθεί μια ενιαία προσέγγιση σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ), μέσα από την προσφορά πρακτικών εργαλείων και λύσεων, ενώ οι περαιτέρω στόχοι της εστιάζουν στην:

  • ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις ΜΣΠ
  • προαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ
  • ανάδειξη του προβλήματος των ΜΣΠ σε όλους τους εργασιακούς χώρους
  • βελτίωση των γνώσεων για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΜΣΠ
  • υπόδειξη της ανάγκης επανένταξης και παραμονής στην εργασία των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ
  • ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

Το ΤΕΕ προτρέπει τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους κοινωνικούς εταίρους, την ερευνητική κοινότητα, τους επαγγελματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν ενεργά στη διεξαγωγή διαφωτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας. Όραμά μας, Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα!

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button