Περιβάλλον

Δυο νέα πάρκα στο δήμο Πάφου

Με δύο νέα πάρκα ο Δήμος Πάφου ενισχύει τις υποδομές και τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες στον ευαίσθητο τομέα της αναψυχής με ουσιαστική επίδραση στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα δύο νέα πάρκα συνολικού κόστους €542.000 θα κατασκευαστούν το μεν ένα στην οδό Γεωργίου Χριστοφόρου στην περιοχή Κάτω Περβολιών , και το άλλο σε χώρο πρασίνου επί της οδού Αλεξαν-δρουπόλεως.

Με το Πάρκο επί της οδού Γεωργίου Χριστοφόρου ο Δήμος επιχειρεί να αναζωογονήσει μια περιοχή η οποία βρίσκεται στο κέντρο αλλά χρίζει τόνωσης σε σχέση με την αναψυχή παιδιών και ατόμων διαφό-ρων ηλικιών. Το πάρκο θα ανεγερθεί στον χώρο του παλιού εργαστηρίου επεξεργασίας μαρμάρων.

Το πάρκο επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως θα διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου.

Τα δύο πάρκα περιλαμβάνουν εργασίες τοπιοτέχνισης, δεντροφύτευση, τοποθέτηση παιχνιδιών, αστι-κή επίπλωση και αστικό φωτισμό.

Η σύμβαση για την κατασκευή των εν λόγο δύο πάρκων υπογράφηκε σήμερα 10 Νοεμβρίου 2023 στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου το συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Πάφου ως αναθέτουσας αρχής και της κοι-νοπραξίας Agagrand Construction Ltd και P.Demou και D.Parekklisitis Developers Ltd.

Την σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Πάφου ο Δήμαρχος κ. Φαίδωνας Φαίδωνος και εκ μέ-ρους της κοινοπραξίας ο κ. Απτουλραχίμ Αλχαπράτ.

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του έργου.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε €542.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button