Κύπρος

Διεθνής ημέρα του άσπρου Μπαστουνιού

Η αυτόνομη Μετακίνηση ενός ατόμου με ασφάλεια και με ανεξαρτησία σε κάθε σύγχρονη κοινωνία αποτελεί αυτονόητο τρόπο ζωής για τους πολίτες τους. Με τους έντονους ρυθμούς που αναπτύσσονται στις σύγχρονες πόλεις, αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι απαιτήσεις των πολιτών για ένα όσο το δυνατό πιο γρήγορο και ασφαλές ταξίδι. Αυτό βέβαια δεν διαφοροποιείται στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία όρασης. 

  

Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στην τεχνολογία τις τελευταίες δεκαετίες, το λευκό μπαστούνι εξακολουθεί να αποτελεί το αναντικατάστατο μέσο διεκδίκησης του δικαιώματος της κινητικότητας και αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους. 

  

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας του «Λευκού Μπαστουνιού», η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που έχει για τους τυφλούς το δικαίωμα της ανεξάρτητης διαβίωσης και της συμμετοχής σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των τυφλών και των ατόμων με μερική όραση για μια πιο ασφαλή μετάβαση και άνετη μετακίνηση στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, άθλησης, ψυχαγωγίας, και γενικότερα σε όλους τους δημόσιους χώρους. 

  

Το λευκό μπαστούνι «αποτυπώθηκε συνειδησιακά στους Κοινωνούς ως στοιχείο σύμφυτο με την τυφλότητα αλλά και ως καθρέφτης της αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης των πολιτών με απώλεια όρασης, που βιώνουν τους κάθε λογής νομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς (στερεότυπα, νοοτροπίες και προκαταλήψεις), περιβαλλοντικούς, αρχιτεκτονικούς και τεχνολογικούς φραγμούς και άλλα εμπόδια και περιορισμούς». 

  

Δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόθεση μας να υποβαθμίσουμε τη σημασία του άσπρου μπαστουνιού ως μέσου διασφάλισης μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης των τυφλών και της απρόσκοπτης συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της ζωής αν αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι «η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία έχει επιδεινωθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας»: 

«Ο κρατικός Στιγματισμός των τυφλών ως Ομάδας αποκλίνουσας από το κανονικό αλλά και από κάθε τι που υπολαμβάνεται ή επιβάλλεται ως κανονικό εξακολουθεί να συνιστά το εφαλτήριο για τη συντήρηση και εμπέδωση σύγχρονων και επιζήμιων για τους τυφλούς μορφών πατερναλισμού, κηδεμονίας, περιθωριοποίησης και κοινωνικού τους αποκλεισμού από σύσσωμη την πολιτεία, που δυστυχώς ανατροφοδοτούνται από τα αρμόδια Υπουργεία και την πλειοψηφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Η αποκήρυξη του ατομοκεντρικού πρότυπου και απόσχιση από την ολοκληρωτική ιατρική θεώρηση της αναπηρίας καθυστερούν αδικαιολόγητα να υλοποιηθούν από την κυπριακή πολιτεία και όσους έχουν εξουσία στη χώρα μας. Ενώ με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων τους επιχείρησαν να δώσουν την εντύπωση στην παγκόσμια κοινότητα ότι δεν υιοθετούν τις αναχρονιστικές αυτές αντιλήψεις, πολιτικές και πρακτικές, εξακολουθούν να αρνούνται την εισαγωγή νομοθετικά ενός Κοινωνιολογικού – Μικτού Προτύπου Κατανόησης της αναπηρίας και κατάργηση του Ιατρικού – Θεραπευτικού / φιλανθρωπικού Μοντέλου Μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση η αναπηρία αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια και σωρευτικά δεν είναι μόνο βλάβη αλλά και αλληλεπίδραση των πολιτών που χαρακτηρίζονται ή φέρουν αυτή τη βλάβη, με εμπόδια, που θέτει το περιβάλλον εν γένει, αθετώντας έτσι την ισότιμη διαβίωση τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η ίδια η Παγκόσμια έννομη τάξη λοιπόν στο σύνολο της παρακινεί τους πολιτικά ιθύνοντες αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά να στρέψει το βλέμμα από το έλλειμμα και την μειονεξία στην ποιότητα διαβίωσης, στο ποσοστό και το μέτρο της Κοινωνικής Συμμετοχής, στην Ισοτιμία Πρόσβασης και εν τέλει στην επί ίσοις όροις διεκδίκηση αναφαίρετων, θεμελιωδών, ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

  

Από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button