Οικονομία

Διακοπές χαμηλοσυνταξιούχων

Σε συνέχεια ανακοίνωσης, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023, αναφορικά με την υλοποίηση του υπό αναφορά Σχεδίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 24841061

Η φυσική παρουσία στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι δηλώσεις συμμετοχής δύνανται να υποβάλλονται μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα διατίθενται από την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) των Κυπριακών Ταχυδρομείων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy.

Επισημαίνεται ότι, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συμβληθεί με το ταξιδιωτικό γραφείο ORTHODOXOU TRAVEL για την υλοποίηση του σχεδίου, με βάση τη Νομοθεσία περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα, καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αναφορικά με τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. To Σχέδιο εφαρμόζεται μέχρι την εξάντληση του σχετικού διαθέσιμου ποσού.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button