Πάφος

Διαδικτυακή Πληρωμή για Τέλος Επανασύνδεσης Υδροδότησης

Ο Δήμος Πάφου ενημερώνει τους δημότες ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ψηφιοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης, έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διαδικτυακής πληρωμής του τέλους επανασύνδεσης υδροδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να εξοφλήσουν το σχετικό τέλος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας JCC Smart, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/ebill/invoices/7600/pay

Σημειώνεται ότι η επανασύνδεση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί όλα τα ανεξόφλητα υπόλοιπα που ενδεχομένως να υπάρχουν στο λογαριασμό του δημότη.

Ο Δήμος Πάφου δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες του.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button