Υγεία

Δημιουργία κέντρου μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην Κύπρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ενέγκρινε στην συνεδρία της ημ. 13/1/22 την εισήγηση που κατάθεσαν από κοινού οι βουλευτές του ΔΗΣΥ κύρια/οι Ορφανίδου, Δίπλαρος, Πάζαρος και Δημητρίου για διεξαγωγή μελέτης για την δημιουργία Κέντρου Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Κύπρο και πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις για την δημιουργία του κέντρου και την οικονομική βιωσιμότητα του όλου έργου. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Πάζαρος ανάφερε πως, παρόλο που η Κύπρος σε αναλογία πληθυσμού βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στους εγγεγραμμένους δότες, και παρόλο που ήδη γίνονται στον τόπο μας οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις, εντούτοις, δεν διαθέτουμε εξειδικευμένο κέντρο για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών με αποτέλεσμα να χρειάζεται να μεταβεί ο ασθενής στο εξωτερικό για την μεταμόσχευση του, ακόμα και όταν το μόσχευμα βρέθεται στην Κύπρο, με το κράτος να επωμίζεται το κόστος για την μεταφορά, παραμονή και μεταμόσχευση του ασθενή. 

Στην Κύπρο υπολογίζεται να χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο εξωτερικό περίπου 40 ασθενείς ετησίως. Για κάθε ασθενή το κράτος δαπανεί κατά μέσο όρο €150.000= ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται πολύ περισσότερα, από μισό έως ένα εκατομμύριο ευρώ για την κάλυψη των εξόδων του στο εξωτερικό, ενώ την ίδια στιγμή, το κόστος αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί στο τόπο μας η αναγκαία υποδομή για την διενέργια των αλλογενών μεταμοσχεύσεων. Η διεξαγωγή μελέτης είναι χρήσιμη για να διαφανεί κατά πόσον είναι όντως προς το συμφέρον του κράτος να γίνονται οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις στον τόπο μας. Επιπρόσθετα, νοουμένου ότι έχουμε την δυνατότητα να γίνονται στη Κύπρο, θα μειωθούν όχι μόνο τα οικονομικής φύσεως θέματα αλλά και τα ψυχολογικά, κοινωνικά και πρακτικά προβλήματα που προκαλούνται στους ασθενείς και στις οικογένειες τους από την πολύμηνη σε κάποιες περιπτώσεις παραμονή τους στο εξωτερικό. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button