Περιβάλλον

Δημιουργία γενεαλογικών μητρώων ζώων

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την Προκήρυξη του Σχεδίου Οικονομικής Στήριξης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών μητρώων – βιβλίων ζώων (αιγών, προβάτων, αγελάδων, χοίρων, κυπριακών αλόγων και κυπριακών γαϊδουριών).

Στόχος του Σχεδίου είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και η λειτουργία Κοινωνιών Εκτροφής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012. Οι Κοινωνίες Εκτροφής αποτελούνται από εκτροφείς καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής. Μέσω των Προγραμμάτων Αναπαραγωγής τους έχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

  • τη βελτίωση μιας φυλής
  • τη διατήρηση μιας φυλής
  • τη δημιουργία νέας φυλής
  • την ανασύσταση μιας φυλής

Το Σχέδιο είναι διετές και έχει συνολικό ύψος ενίσχυσης μέχρι τις €180.000.

Τα Σωματεία που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο συγκεκριμένο Σχέδιο καλούνται όπως απευθύνονται στον Κλάδο Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο, για το έτος 2023, είναι  από την 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο εν λόγω Σχέδιο, πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές διευκρινίσεις, καθώς και για το έντυπο αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τον Κλάδο Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων στα κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία στα τηλέφωνα 22408555/ 566/ 556.

Πληροφορίες διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στη θεματική ενότητα Σχέδια και Αιτήσεις.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button