Περιβάλλον

Δεν προβλέπεται φράγμα στην Μηλιού

Δεν υπάρχει πρόθεση από το τμήμα υδάτων να συγκεντρώνει όλες τις ποσότητες νερού και να μην αφήνει να καταλήγουν στην θάλασσα νερά της βροχής.

Ο υπουργός γεωργίας Κώστας Καδής απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριανθους  για τις ενέργειες και τους σχεδιασμούς στους οποίους προβαίνει το υπουργείο για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η ποσότητα του νερού που ρέει από τον ποταμό που διασχίζει τις κοινότητες Γιόλους και Μηλιούς και καταλήγει στη θάλασσα, σημειώνει ότι στην κοιλάδα της περιοχής υπάρχουν γεωτρήσεις τόσο του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Χρυσοχούς όσο και Αρδευτικών Τμημάτων, ο εμπλουτισμός των οποίων, επιτυγχάνεται μόνο από την επιφανειακή απορροή ομβρίων.

Από τεχνικής άποψης, συνεχίζει ο κ.Καδης, οι ποσότητες νερού που ρέουν τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τις γεωτρήσεις αυτές, ενώ αντίστοιχες ποσότητες νερού εξοικονομούνται στους ταμιευτήρες των φραγμάτων.  Περαιτέρω σημειώνεται ότι, η επιφανειακή απορροή και η κατάληξη ποσοτήτων νερού στη θάλασσα υπαγορεύεται και από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα για περιβαλλοντικούς σκοπούς, καθώς επιφέρει θετικές επιπτώσεις:  στη διατήρηση καλής ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδροφορέων κατάντη των φραγμάτων, στην προστασία των παρόχθιων και παραθαλάσσιων οικοσυστημάτων,  στην ενίσχυση της θαλάσσιας ζωής, και  στην προστασία των ακτών έναντι διάβρωσης.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close