Πάφος

Δεν εγκρίνουν εστιατόριο στην παραλία Μαντριών

Θετικά αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές το αίτημα της κοινότητας Μαντριά για την εκμίσθωση παραλιακού τεμαχίου για την ανέγερση παραλιακού εστιατορίου.

Το αίτημα της κοινότητας μετέφερε μέσω ερώτησης του στο υπουργό εσωτερικών ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριανθους. Ο Κων/νος Πετρίδης απάντησε ότι όντως υπεβλήθη σχετικό αίτημα από την κοινότητα τον Σεπτέμβριο του 2017. Ακολούθως, στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ζήτησε, στις 11/10/2017, τις απόψεις των αρμοδίων Τμημάτων και Υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα έχουν εξασφαλισθεί οι απόψεις των Αναπληρωτη Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Προϊσταμένου Θήρας και Πανίδας, Επάρχου Πάφου και Επαρχιακού Λειτουργού Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου. Αναμένονται οι απόψεις του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Δημοσίων Έργων Πάφου. «Σημειώνεται ότι εκτός από τις απόψεις του Αν. Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, όλες οι υπόλοιπες απόψεις είναι αρνητικές όσον αφορά το αίτημα για εκμίσθωση της κρατικής γης με σκοπό την ανέγερση καφεστιατορίου/snack bar. Αντικρίζεται δε θετικά το αίτημα για εκμίσθωση του χώρου για κατασκευή υποδομών για εξυπηρέτηση των λουσμένων».

Στην απάντηση του κ.Πετριδη προστίθεται ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μελετώντας το αίτημα έχει την άποψη ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθότι το ζητούμενο κρατικό κτήμα είναι περίκλειστο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ζητείται. «Μόλις εξασφαλισθούν οι απόψεις του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Δημοσίων Έργων Πάφου, θα ετοιμασθεί αιτιολογημένη έκθεση και θα προωθηθεί στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για τη διάθεση κρατικής γης και μετά στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.»

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button