Επικαιρότητα

Δεν διαγράφονται εταιρείες που χρωστούν

Ο Υπουργός Εμπορίου ξεκαθαρίζει ότι μία αδρανής εταιρεία που υπέβαλε ή θα υποβάλει, μέσω των συμβούλων της, αίτηση για διαγραφή και δεν είναι συμμορφούμενη με οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει από τον περί Εταιρειών Νόμο, δεν θα διαγραφεί βάσει της αίτησής της.

Αντιθέτως, συνεχίζει, η διαγραφή της θα προκύψει μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης του Μητρώου από τις μη συμμορφούμενες εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης των εκστρατειών συμμόρφωσης του Εφόρου εταιρειών που προωθούνται βάσει του άρθρου 327 του υπό αναφορά Νόμου.

Ο κ. Λακοτρυπης που απαντούσε σε διάβημα  του βουλευτή Ηλία Μυριανθους  για την αδυναμία διαγραφής αδρανών εταιρειών,  επειδή δεν είναι συμμορφούμενες με τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις τους, όπως για παράδειγμα με την καταβολή του ετήσιου τέλους των €350 επισημαίνει επίσης ότι ο περί Εταιρειών Νόμος, ουδεμία διάκριση κάνει μεταξύ των εταιρειών, κατά πόσο δηλαδή μία εταιρεία είναι αδρανής ή όχι.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button