Κύπρος

Βοήθημα για αγορά υπολογιστών για μαθητές

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη των άπορων μαθητών/τριών, ανακοινώνει ότι, παραχωρείται χορηγία €400 για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν: (α) στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ), ή (β) στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, δεδομένου ότι οι οικογένειες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες μαθητές/μαθήτριες (στην περίπτωση που είναι ενήλικοι/ες) λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).

Το ΥΠΠΑΝ παραμένει προσηλωμένο στον βασικό στόχο της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού µας συστήματος και της παροχής ποιοτικής παιδείας στις νέες και στους νέους µας.  Ο στόχος αυτός αποτελεί και µία από τις βασικότερες και συνεχείς προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν και να δώσουν λύσεις οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι νέοι μας καλούνται να προετοιμαστούν για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου αλλά και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το ΥΠΠΑΝ αναλαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες, υποβάλλει εισηγήσεις και προτάσεις και υιοθετεί νέα εκσυγχρονιστικά μέτρα, στα οποία συγκαταλέγεται και η εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης Η/Υ, καθώς και η αξιοποίηση των Η/Υ ως εργαλείου μάθησης και στήριξης της διδακτικής διαδικασίας.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button