Περιβάλλον

Βιολογική διαχείριση τρωκτικών

Στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη διαχείριση των τρωκτικών με τη χρήση του ανθρωποπουλιού», εφαρμόζεται πρόγραμμα στοχευμένης τοποθέτησης τεχνητών φωλιών ανθρωποπουλιού σε όλες τις επαρχίες, με έμφαση σε περιοχές με καλλιέργειες που επηρεάζονται από τρωκτικά.

Το πρόγραμμα προνοεί τη δωρεάν παραχώρηση φωλιάς ανθρωποπουλιού με ετήσιο προϋπολογισμό €65.000. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, επιδιώκεται παράλληλα και η ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τη σημασία της βιολογικής καταπολέμησης και της ανάγκης μείωσης των χημικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται πολλές φορές ανεξέλεγκτα στην ύπαιθρο.

Στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΣΔ συμμετέχουν το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η Υπηρεσία Θήρας και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, με συντονιστή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά. Από το 2020, που άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά το Σχέδιο μέχρι και σήμερα, η παραγωγή τρωκτικοκτόνου από το Τμήμα Γεωργίας, και κατ΄ επέκταση η χρήση του από τους δικαιούχους φορείς μειώθηκε κατά 55%. Η μείωση αυτή επιφέρει στο κράτος εξοικονομήσεις γύρω στις €130.000 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με το περιβαλλοντικό όφελος να είναι ανυπολόγιστο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι κοινότητες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν πολύ μεγάλες ποσότητες τρωκτικοκτόνου, σήμερα καταπολεμούν τα τρωκτικά αποκλειστικά με την αξιοποίηση του ανθρωποπουλιού.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα θετικά αποτελέσματα του ΕΣΔ στις περιοχές που έχει εφαρμοστεί, το ΥΓΑΑΠ επεκτείνει την προσπάθεια αυτή και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες του αγροτικού κόσμου. Ως εκ τούτου, πέραν των γεωργών, των Τοπικών Αρχών, αλλά και των Κυνηγετικών Συλλόγων, δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι και οι κτηνοτρόφοι.

Συνεπώς, το Υπουργείο δύναται να παραχωρεί δωρεάν μία φωλιά ανθρωποπουλιού ανά κτηνοτροφική μονάδα. Για την παραχώρηση της φωλιάς αναφέρονται ενημερωτικά τα πιο κάτω:

  1. Η φωλιά θα μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε αδειοδοτημένους κτηνοτρόφους.
  2. Η φωλιά θα παραχωρείται κατόπιν γραπτής αίτησης προς τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης με τα στοιχεία του κτηνοτρόφου και της κτηνοτροφικής του μονάδας.
  3. Προϋπόθεση για την παραχώρηση και εγκατάσταση της φωλιάς είναι η μη χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων εντός ή στον περίγυρο της κτηνοτροφικής μονάδας.
  4. Η φωλιά θα εγκαθίσταται από την ομάδα εργασίας του ΕΣΔ για βιολογική διαχείριση των τρωκτικών με την χρήση του Ανθρωποπουλιού. Στη συνέχεια η φωλιά θα χαρτογραφείτε και θα προστίθεται στην Εθνική βάση δεδομένων, ενώ η επιτυχία της θα ελέγχετε από την ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τον κτηνοτρόφο.
  5. Ο κτηνοτρόφος θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της φωλιάς από κλοπή ή βανδαλισμό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση της χρήσης τρωκτικοκτόνων δολωμάτων εντός κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίες είναι εστίες τρωκτικών διαχρονικά. Το ανθρωποπούλι αποτελεί βασικό σύμμαχο των αγροτών και της φύσης, αφού τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ένα τεράστιο αριθμό τρωκτικών κάθε χρόνο.

Eπίσης, το πρόγραμμα προσβλέπει σε πιο οικονομικό έλεγχο των τρωκτικών αλλά και με ασφάλεια τόσο για τα παραγωγικά ζώα όσο και για το περιβάλλον.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button